Nickerie.Net, woensdag 29 maart 2006  


Onzekere tijden voor illegale Surinamers in VS

Paramaribo - In de Verenigde Staten wordt fel gedemonstreerd tegen de nieuwe vreemdelingenwetten van de regering- Bush. Illegaliteit wordt strafbaar, ook voor werkgevers die illegalen in dienst hebben. Bovendien zal aan kerken worden gevraagd om de verblijfsstatus van hun leden door te geven. De Amerikaanse Senaat behandelt deze week het omstreden wetsvoorstel.

Ook de naar schatting 20.000 veelal illegaal in Amerika verblijvende Surinamers ontkomen niet aan de nieuwe maatregelen. Winston de Randamie woonde vele jaren in New York en keerde vorig jaar terug naar Suriname. Hij was daar voorzitter van de Suriname American Federation. De Randamie voorspelt grote problemen. Iemand die zijn baan verliest, zal bijna niet meer aan ander werk kunnen komen. Illegaal leven in de VS is geen pretje. ‘Het is een dagelijkse angst. Heel wat mensen vragen zich van dag tot dag af wat er morgen gaat gebeuren.

Er zijn mensen die een huis of een auto hebben aangeschaft. Als ze daar niet kunnen blijven dan verliezen ze die dingen.’ Een aantal jaren geleden kon je zonder fiscaal nummer onderwijs volgen of aan werk komen. Dat is nu niet meer mogelijk. Dat kerkgenootschappen nu worden gedwongen mensen aan te geven, is volgens De Randamie illustratief voor hoe strikt de overheid het nu aan wil pakken. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, zegt hij, want heel wat Surinamers hebben belangrijke functies in de kerk. En zonder werk kun je je niet handhaven in Amerika. En ze kunnen in Suriname vaak na al die jaren niet terugvallen op iets anders. Zelf heeft De Randamie ervaren hoeveel hij moest regelen om terug te kunnen keren naar Suriname.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,29-03-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics