Nickerie.Net, woensdag 29 maart 2006  


Eindelijk overdracht administratie aan wettig bestuur Stalweide

In 2007 nieuwe bestuursverkiezingen

NIEUW NICKERIE - Gisteren heeft het bestuur van Stalweide de administratieve stukken van de stalweide eindelijk overgedragen gekregen door de overheid. Eerder had de rechter beslist dat het huidige bestuur van de veehouders onder voorzitterschap van de heer Gobardhan het enige wettige bestuur is van de stalweide en dus recht heeft op de administratie hiervan. De Vereniging van Veehouders Corantijnpolder- en van Drimmelenpolder (VVN) houdt in februari 2007 weer bestuursverkiezingen. Volgens VVN-secretaris Bramdew Rampadarath hebben ze vorig jaar conform de statuten, bestuursverkiezingen gehouden. De VVN legt hiermee het verzoek van districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar naast zich neer, aldus de Ware Tijd.

Medewerkers op het commissariaat zijn bezig de administratie te sorteren en te controleren alvorens deze over te dragen aan het bestuur van de Stalweide.

Rampadarath heeft gisteren de administratie van de stalweide in ontvangst genomen. Shankar deed toen dringend verzoek om nadat alles administratief in orde was, over te gaan tot het uitschrijven van bestuursverkiezingen, opdat alle partijen zo snel als mogelijk vrede hebben met het beheer van de stalweide.

“Door de overdracht van de administratie aan het wettig bestuur van de VVN, is een jarenlange probleem van de stalweide ook opgelost.” Bij vonnis is de staat enkele maanden terug opgedragen de administratie van de stalweide over te dragen aan het wettig bestuur onderleiding van voorzitter Koendan Gobardhan. De overdracht moest enkele maanden terug hebben plaatsgevonden, maar met instemming van belanghebbenden werd deze zaak steeds uitgesteld.

“Er is nu een sfeer geschapen waarbij de overdracht op een vredige manier heeft plaatsgevonden,” zei de burgervader. “Willen wij veeteelt stimuleren, dan moeten wij niet meer gaan kijken naar persoonlijke belangen.” Voorzitter Gobardhan is zeer blij dat een einde is gekomen aan de stalweide kwestie en beloofde goed leiding te zullen geven aan de veeboeren. Rampadarth waarschuwde de overheid die zich volgens hem niet houdt aan de wettelijke regels. Daarmee verwees hij naar de weg die de overheid dwars door de stalweide aan het aanleggen is. “Dat is in strijd met de regels van de stalweide. ”De secretaris heeft een dringend beroep op de overheid gedaan om de activiteiten onmiddellijk te staken.”.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,29/03/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics