Nickerie.Net, maandag 03 april 2006  


Vice-president neemt voortouw in oplossing kafverbranding

NIEUW-NICKERIE - De vice-president Ramdien Sardjoe neemt het voortouw in het vinden van een oplossing voor de kafverbranding in Nickerie, onder meer die aan de Mandjaveiraweg. Zaterdag bij zijn oriëntatie aan een rijstbedrijf van de ondernemer Moenie Ramadhin, gaf hij instructies daartoe. Opdracht is gegeven de hoop met kaf, die in de openlucht wordt verbrand, op te ruimen. Volgens Sardjoe moeten op zeer korte termijn structurele maatregelen getroffen worden om dit probleem op lossen, aldus ochtendblad de Ware Tijd.

De in aanbouw zijnde muur, die als obstakel voor de wind moet dienen. Op de achtergrond een aangestoken berg kaf.Foto: De in aanbouw zijnde muur, die als obstakel voor de wind moet dienen. Op de achtergrond een aangestoken berg kaf.

De opstijgende as en de enorme rookontwikkeling worden als milieuonvriendelijk ervaren. Intussen is de ondernemer bezig een muur te bouwen, die als obstakel voor de wind moet dienen. Hij hoopt dat de buurtbewoners van de Vuurtorenweg – die op een afstand van ongeveer 600 meter wonen – hierdoor minder last zullen ondervinden van de as. De ondernemer verwacht dat de situatie binnen enkele dagen genormaliseerd is.

Sardjoe zegt dat bij het vinden van een oplossing, het aspect van de volksgezondheidszorg en dat van verleende vergunningen spelen. Er gaan volgens hem miljoenen Amerikaanse dollars gepaard met investeringen die men pleegt. “Willen we inderdaad een oplossing brengen in de gezondheidssituatie van de totale bevolking van Nickerie, dan moeten we omkijken naar een model, waarbij de bevolking gevrijwaard wordt van de schadelijke effecten van de kafverbranding.” Het moet, zegt de vice-president, ook niet zo zijn dat de economische activiteiten in het district, waar honderden mensen hun brood verdienen, door één of ander manier moet worden stopgezet.

De regering ondersteunt particulieren die initiatieven nemen om fabrieken op te zetten, maar ze wil ook dat de bevolking een optimale gezondheid heeft. Voor eventuele negatieve omstandigheden die zich bij de volksgezondheidssituatie voordoen, moeten voorzieningen worden getroffen, benadrukt Sardjoe. Intussen doen het Nimos en de Regionale Gezondheidsdienst onderzoek naar de kafverbranding. De resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,03/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics