Nickerie.Net, dinsdag 04 april 2006  


Nickerie levert 14 gediplomeerde psycho-sociale counselors

Nickerie  - In het weekend heeft in Nickerie de diploma-uitreiking plaatsgevonden aan 14 personen, die met succes de HBO-opleiding tot psycho-sociaal counselor hebben afgerond. Deze counselorsopleiding die van start ging op 27 juni 2003, is te boek gegaan als de eerste counseloropleiding op HBO-niveau in Nickerie.

Foto: WiN-voorzitter G. Tjon Tjauw Liem reikt het diploma uit aan counselor L. Ho-A Tam.

De motor achter deze opleiding is het Welzijnsinstituut Nickerie dat steeds ervoor zorg heeft gedragen dat alles betreffende de opleiding in kannen en kruiken was. WiNís voorman Glenn Tjon Tjauw Liem zei in zijn toespraak enorm trots en blij te zijn dat de cursisten veel offers hebben willen brengen om de lessen te volgen naast hun reguliere werkzaamheden. Tobi Graafsma die de opleiding coŲrdineerde benadrukte dat Nickerie nu de primeur heeft om als eerste te beschikken over zulke professionals die dan ook landelijk ingeschakeld kunnen worden als hulpverlener(s) bij psycho-sociale problemen.

Dit betekent dat er nu veel meer assistentie en begeleiding mogelijk is voor mensen die bijvoorbeeld lopen met zelfmoordgedachten, omdat zij de levenssituatie ondraaglijk vinden. De counselors hebben zich intussen verenigd in de Associatie van Counselors in Suriname, de ACS die wordt voorgezeten door mevrouw L. Pelswijk. De ACS is ook door de Nederlandse Associatie voor Counselling (NAC) erkend als zustervereniging. De opleiding is mogelijk gemaakt dankzij de intensieve ondersteuning van o.a. RINO Amsterdam, de NAC, het Bureau Microprojecten van de EU, het Nederlandse Kinderpostzegelfonds en de counterpart van WiN in Nederland, de Stichting Perspectief. De counseloropleiding startte met 18 cursisten. De diploma-uitreiking had een feestelijk tintje en werd ook bijgewoond door notabelen van dit district. Van de veertien counselors zijn 11 werkzaam in het onderwijs. De 14 geslaagden zijn: T. Badloe, R. Forster, P. Fraser, K. Gokoel, L. Ho-A-Tam, K. Jodiwongso, C. McAlmon, L. Pelswijk, J. Sanrawi, L. Singotiko, D. Snip, H. Sussenbach, G. Snip, L. Wijngaarde.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,04-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics