Nickerie.Net, donderdag 06 april 2006  


Padieprijs met vijftig cent tot SRD 1 verhoogd

Nickerie - Volgens verklaringen van de ondervoorzitter van de Associatie van Padieboeren in Suriname, Harrynandan Oemraw, is de padieprijs met vijftig cent tot een Surinaamse dollar gestegen. Dit bedrag tussen de vijftig cent en SRD 1 zal sterk afhankelijk zijn van de padiesoorten, gelet op de kwaliteit die de verschillende soorten bieden.

Echter heeft er nog geen onderhoud plaatsgevonden met padieboeren, opkopers en de exporteurs over de officiŽle vaststelling van de padieprijs. Boeren waren namelijk zeer ontevreden over de gangbare padieprijs, gelet op het feit dat hun onkostenplaatje hoger kwam te liggen dan de padieprijs. De concurrentie onderling tussen de opkopers heeft zorggedragen voor de stijging van de padieprijs met vijftig cent tot SRD 1. Dit houdt in dat opkopers natte padie die ongeveer 70 kilo bedraagt, opkopen voor bedragen tussen de SRD 26 en SRD 26,50. Voorheen bedroeg dit SRD 25. Deze padie wordt na de oogst meteen uit de combine gehaald en verkocht, voordat deze naar de pelmolen wordt gebracht.

De verkoop vindt dus op het landbouwveld plaats, waar de opkoper zorgdraagt voor de transportkosten. ĎOns streven was erop gericht om deze te verhogen naar SRD 28,í vertelt Oemraw. Hierbij zijn alle onkosten bijberekend om tot een acceptabel opkoopbedrag, namelijk SRD 28 van padie, te komen. De boeren kunnen momenteel niet spreken over volle 100 procent tevredenheid ten aanzien van de te hanteren padieprijs. Toch hoopt Oemraw dit bedrag bij de oogst van het volgende seizoen te kunnen halen. Echter kan hij niet met precisie aangeven met hoeveel dollarcenten, de prijs van rijst in de winkels zal stijgen. Het is nog een grote vraag hoeveel de consument moet betalen voor een zak rijst. Deze is naar zeggen van Oemraw sterk afhankelijk van de leveranciers van rijst.

Asha Bhagwat


Padieboeren zijn het wachten op brandstofvergoeding beu

Nickerie - Boeren in Nickerie wachten nog steeds op de brandstofvergoeding die volgens hen, een eeuwigheid lijkt te duren. Zij leggen er vooral de nadruk op dat ruim 65 procent van de oogst is binnengehaald. Gelet hierop, moeten zij over de nodige financiŽn beschikken om de landbouwgronden te onderwerpen aan droge grondbewerking.

Voor al deze zaken is brandstof vereist. Echter beschikken de boeren niet over de financiŽn om deze aan te schaffen. Vooral gelet op de verhoging van diesel met ongeveer 11 cent, voorspelt de ondervoorzitter van de Associatie van Surinaamse Padieboeren, Harrynandan Oemraw, niet veel goeds voor de boeren. Verder hebben zij ook geld nodig om een reservoir van de kunstmest ureum in hun magazijnen op te slaan. Enkele weken na de periode van inzaai het vorige seizoen, zijn zij namelijk geconfronteerd met een schaarste aan ureum. Deze schaarste die wekenlang heeft geduurd, heeft voor ernstige gevolgen zorggedragen. Toen de lading ureum eenmaal in Suriname was gearriveerd, werd deze tegen een te hoge prijs verkocht.

Om al deze zaken te voorkomen is het streven van de boeren erop gericht een voorraad aan ureum op te slaan, verduidelijkt Oemraw. Vice-president tevens de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervorming Partij, VHP, Ramdien Sardjoe heeft onlangs een bezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. Oemraw heeft vervolgens aan hem gevraagd op grond waarvan de uitbetaling van de brandstofvergoeding zo lang op zich laat wachten. Hij heeft volgens verklaringen van Oemraw aangegeven dat deze zaak al rond is. Echter moeten de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en FinanciŽn deze kwestie nog afronden en de gelden aan de boeren verstrekken. Oemraw zegt verder dat de boeren nog deze week op hun gelden wachten. ĎAls wij deze week niet over de brandstofvergoeding kunnen beschikken, zullen wij verdere stappen ondernemen.í

Asha Bhagwat

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,05-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics