Nickerie.Net, vrijdag 07 april 2006  


EBS biedt oplossing voor kafprobleem Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Indien voldaan wordt aan enkele voorwaarden, kan de afdeling Nickerie van de EBS binnen niet al te lange tijd een kafverbrandingscentrale bouwen, die met de huidige beschikbare hoeveelheid kaf een vermogen van 2 tot 2,5 megawatt elektriciteit kan opwekken." Dit zegt Brian Overeem, bedrijfsleider van de EBS in Nickerie. Hierbij is de productie van Wageningen niet meegenomen.

Als Wageningen weer tot productie overgaat, kan volgens Overeem een centrale met een groter vermogen worden opgezet. Met een centrale van 2 tot 2,5 megawatt elektriciteit kan ongeveer 15 tot 20 procent van de huidige energiebehoefte van Nickerie worden gedekt. Aangezien rijstkaf biomassa is en daaruit energie kan worden gewonnen, zou dit een oplossing kunnen zijn, die zowel de bevolking, die gedupeerd wordt door de kafverbranding, de rijstverwerkers, die niet optimaal hun rijstkaf kunnen verwerken, als het energiebedrijf in Nickerie ten goede kan komen. De regering zou een stuk terrein voor het bouwen van de centrale en de opslag van het kaf ter beschikking moeten stellen. Overeem geeft daarbij de voorkeur aan de Europolder vanwege de centrale ligging. Ook zouden vanuit de overheid afspraken moeten worden gemaakt met de padieverwerkers om het kaf zo droog en netjes mogelijk af te leveren. Overeem zegt dat ook een vergunning voor de bouw van de centrale en medewerking voor de financiering van het project moeten worden verkregen van de regering.

De voordelen van de padiekafcentrale zullen onder andere zijn vermindering van de milieuverontreiniging, doordat er geen milieu-onvriendelijke verwerking meer plaatsvindt en opwekking van energie met biomassa in plaats van met benzine. De gezondheidsproblemen van de Nickeriaanse bevolking ten gevolge van het inademen van de as en rook zullen ook tot het verleden gaan behoren. Geen sterfte van vissen (rivierfauna) en geen vervuiling van de rivierbanken als gevolg van het dumpen van padiekaf in de Nickerierivier is een ander voordeel. Padie-opkopers verwelkomen het idee van de EBS Nickerie .-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,07/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics