Nickerie.Net, vrijdag 07 april 2006  


Vissers beschadigen waterkerende dam Bigi Pan

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Vissers hebben enorme schade aangericht aan de waterkerende dam langs de kust, ten noorden van het Bigi Pangebied. Door het graven van waterwegen stroomt het zwampwater op meer dan tien plaatsen naar de zee. Van mensen die het gebied regelmatig bezoeken, verneemt de Ware Tijd, dat het waterpeil in de Bigi Pan in de afgelopen dagen met ongeveer vijftien centimeters is gedaald. Het Bigi Pan Beheersgebied valt onder ’s Lands Bosbeheer (LBB) en is een beschermd gebied.

Een visser is bezig bij een van de waterwegen zijn net te controleren. Via deze weg stroomt het zwampwater naar zee. Vissers hebben verschillende afvoerkanalen in de dam gemaakt om hun garnalenvangst te vergroten.

Kenneth Kromowidjojo die bezig was bij één van de openingen langs de kust zijn visnet in orde te krijgen, geeft toe dat de beroepsvissers zijn overgegaan tot het graven van waterwegen. “We doen dit elk seizoen, omdat dit één van de makkelijkste manieren is om zwampgarnalen en vis samen te vangen in dat gebied.” Hij ontkent echter dat het waterpeil is gezakt. “Het water staat nog hoog in de zwamp, waardoor vissers soms ook geen vangsten hebben. Deze locatie waar we nu bezig zijn, is de enige in de zwamp waar alle vissers aan de beurt komen,” zegt Kromowidjojo.

Hij weet dat door het graven van de waterwegen er schade is aangericht aan de waterkerende dam, maar die wordt tijdens de springvloed op de één en ander manier weer hersteld, zegt hij. Beroepsvisser Kamsiran Adi geeft aan dat het hoofd van de afdeling Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Nickerie wel op de hoogte is van hun activiteiten. Geen van de functionarissen van de afdeling van LVV in Nickerie wenste in te gaan op deze kwestie.

De afdeling LBB van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is ook op de hoogte van de illegale activiteiten van de vissers. Ook deze afdelingsfunctionarissen wilden geen reactie geven. DWT verneemt dat er onverantwoord wordt omgegaan met het gebied en er op dit moment ecologische evenwichten teniet worden gedaan. Vissers kijken naar de korte termijn en hebben er geen oor naar dat hun daden desastreuze gevolgen hebben voor de toekomst. Het gebied is productief, maar destemeer gevoelig door foutieve menselijke ingrepen. Toerisme in dat gebied is nu goed op gang gekomen, maar kan door deze handelingen van de vissers in gevaar komen, als deze handelingen niet een halt worden toegeroepen.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,07/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics