Nickerie.Net, zaterdag 08 april 2006  


Buurtvereniging weert occupatie Van Pettenpolder

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de buurtvereniging Eendracht heeft perceeleigenaren in de Mr J van Pettenpolder opgeroepen om zich te laten registreren op het bestuurskantoor te Nieuw-Nickerie. Het gaat in deze om ongeveer 300 percelen in het gebied dat achter de Cassave- en Groenteweg ligt, zegt voorzitter Dennis Malone aan dWT. Met deze actie wil de organisatie voorkomen dat de percelen van de leden worden geoccupeerd. De kavels zijn in 1991 en deels in 1996 uitgegeven, maar tot op heden is de infrastructuur niet aangelegd waardoor er niet is gebouwd. Enkele personen zijn er toe overgegaan percelen in het gebied te bezetten.

“Dat kan niet en het is niet eerlijk dat mensen op deze manier percelen van anderen in eigen beheer willen nemen,” zegt perceelhouder James Barkley. Hij houdt zijn perceel goed in de gaten om occupatie door derden te voorkomen. Barkley waarschuwt de overtreders om niet over te gaan tot occupatie, maar gewoon hun aanvragen via de legale weg in te dienen bij de overheid ter verkrijging van een stuk grond. “Ze moeten goed begrijpen dat deze percelen al zijn uitgegeven door de overheid.” De organisatie heeft het voortouw genomen om het gebied tot ontwikkeling te brengen. In dat kader zijn een aantal brieven gericht aan minister Michel Jong Tjien Fa van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Deze brieven zijn in behandeling bij dat ministerie, zegt Malone. Hij is ervan overtuigd dat de overheid spoedig zal overgaan tot de ontwikkeling van het gebied, omdat een aannemer al bezig is de kleiwegen open te stoten.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,08/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics