Nickerie.Net, zondag 16 april 2006  


Accountant Hiralal geschorst door Nederlandse tuchtraad

door Ivan Cairo

15/04/2006

Paramaribo - Accountant Ram Hiralal is maandag voor een maand geschorst door de Raad van Toezicht voor Registeraccountants in Nederland. Schorsing door de tuchtraad geldt als één van de zwaarste sancties, die tegen een registeraccountant getroffen kunnen worden. De schorsing komt na een vier punten tellende klacht van Parbhoe’s Handelsmaatschappij over Hiralals werkzaamheden als accountant voor Suriname Leisure Company (SLC).

Drie van de vier klachtonderdelen werden gegrond geacht. Hiralal “heeft door zijn handelen het aanzien van de beroepsgang ernstig geschaad, en heeft, ook niet gedurende de periode van november 2003 tot maart 2005 in zijn procestukken noch ter zitting, er enige blijk van gegeven daarin inmiddels een begin van inzicht te hebben”, oordeelt de tuchtraad. Alle Surinaamse registeraccounts vallen onder de jurisdictie van de Nederlandse Raad van Toezicht. Een verbitterde Gautham Parbhoe, directeur van Parbhoe’s Handelsmaatschappij, zegt na een jarenlange strijd eindelijk gelijk te krijgen. Hij heeft talrijke brieven geschreven aan de Surinaamse autoriteiten om op te treden tegen de illegale handelingen van SLC, die met medewerking van DSB-bank miljoenen Amerikaanse dollars naar het buitenland wegsluisde.

Zijn bedrijf en de staat Suriname zijn hierdoor ernstig benadeeld. Parbhoe dreigt nu met een schadeclaim. Hiralal had opdrachten van SLC aangenomen, terwijl hij wist dat SLC-manager Jeffrey Clague niet bevoegd was om hem aan te trekken. De tuchtraad heeft Hiralals stelling verworpen, dat hij geen accountant was, maar slechts adviseur. “Omdat verweerder zich als accountant heeft gepresenteerd en ook specifieke accountantswerkzaamheden heeft verricht.” Dat blijkt volgens de raad uit een brief van Hiralal zelf die hij aan de Inspectie der Directe Belastingen had gestuurd. De geschorste accountant wordt ook verweten te moeten hebben ingezien, dat een voorstel om 6,5 procent extra kosten in rekening te brengen tot gevolg zou hebben, dat Parbhoe’s als aandeelhouder van SLC zou kunnen worden benadeeld. Hij was dus niet onpartijdig en heeft derhalve in strijd met de regels voor registeraccountants gehandeld. Hiralal had in december 2004 tegenover de Ware Tijd verklaard nimmer in strijd met de gedrags- en beroepsregels van het accountantsberoep te hebben gehandeld.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,15/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics