Nickerie.Net, zondag 16 april 2006  


Pertjajah Luhur maakt assemblee vleugellam

VP Sardjoe: ‘Ik zou anders beslissen’

 

door Eric Mahabier

Paramaribo - Het besluit van Pertjajah Luhur (PL) om voorlopig niet deel te nemen aan assemblee- en ministerraadsvergaderingen, maakt het parlement vleugellam en heeft ook voor het functioneren van de regering ernstige consequenties. Minus de zes PL-zetels, komt de coalitie er nu drie tekort om quorum (minimaal 26 zetels) te verlenen voor een vergadering. De oppositie verleent al geruime tijd geen medewerking voor quorum.

“Als oudere man en voorzitter van een partij met een lange politieke traditie in coalitie en oppositie, zou ik een ander besluit hebben genomen”, zegt vice-president en voorzitter van de ministerraad Ram Sardjoe over het besluit van PL. De ministerraad vergadert met tenminste tien ministers en besluiten worden slechts bij consensus genomen. Met het wegblijven van de drie PL-ministers, is weliswaar nog altijd sprake van veertien leden. Maar Sardjoe zegt dat zelfs het ontbreken van één minister consequenties kan hebben bij het nemen van besluiten, die het desbetreffende ministerie regarderen. Wat zijn besluit zou zijn, wil Sardjoe niet kwijt. “Dat is een zaak waarover even gepraat moet worden. Een uitspraak van de president is minder gelukkig overgekomen bij één van de partners en dan wordt erover gepraat, wat de intenties zijn geweest en in welke context dit gezegd is. Meer is er niet aan de hand.” Politicoloog Hans Breeveld ziet deze kwestie als één om terug te grijpen naar de smalle basis waarop de regering gestoeld is. Gegeven onze politieke cultuur zal de democratie als gevolg van deze smalle basis tot “chantagecratie” verworden, zegt Breeveld. Vooralsnog ziet Breeveld geen consequenties van deze stap van PL, omdat hij ervan uitgaat dat partijen spoedig met elkaar in overleg zullen treden. Hij wil niet speculatief bezig zijn en vindt de reactie van PL overtrokken. “De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.” Uitspraken van president Ronald Venetiaan in het kader van herschikkingsplannen op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, zijn niet goed gevallen bij de leiding van PL.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,15/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics