Nickerie.Net, dinsdag 18 april 2006  


Shankar verbiedt visserij in Bigi Pan

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar van Nickerie heeft elke vorm van visserij verboden in het Bigi Pan-gebied. Hij kwam tot dit besluit na een oriëntatiebezoek aan de waterkerende dam langs de kust. Aan deze dam was onlangs grote schade toegebracht door vissers. Shankar heeft gemerkt dat de vissers flink geprofiteerd hebben van de zelfgemaakte waterwegen om hun garnalen- en visvangsten te vergroten. “Ze zijn uit dat gebied vertrokken zonder de zaak te herstellen en dat is een heel kwalijke zaak”, zegt hij over de ravage die hij er aantrof.

Shankar heeft vastgesteld dat er schoppen gebruikt zijn om de waterwegen te graven. Indien de zwamp komt droog te liggen zal dat negatieve consequenties hebben voor de opbrengsten van de vissers. Chanderbhan Dwarka, coördinator van de afdeling 's Lands Bosbeheer (LBB) in Nickerie, moest enkele dagen terug in opdracht van Shankar onmiddellijk acties ondernemen tegen de onverantwoordelijke vissers. “De schade is aanzienlijk, omdat deze zaak al enkele weken speelt”, vertelt Dwarka.

Intussen is het waterpeil in de zwamp met enkele centimeters verder gedaald, omdat het water ongehinderd via de openingen naar zee stroomt. Hij heeft de justitiële autoriteiten al op 19 maart op de hoogte gebracht van deze situatie. Om deze afvoerkanalen te dichten, zijn zeker tien tot vijftien arbeiders en een grote hoeveelheid zandzakken nodig. De menskracht en het materiaal moeten worden aangevoerd, maar door de zeer lage waterstand in de zwamp is het gebied moeilijk bereikbaar.

Dwarka heeft de dc verzocht de vissers die de schade hebben aangericht, te laten opsporen en hen aan het werk te zetten om de zaak te helpen herstellen. Hij geeft aan dat niemand bevoegd is zonder schriftelijke toestemming van de directeur van de afdeling LBB activiteiten te ontplooien in het Bigi Pan-gebied en vooral langs de zee. Hij waarschuwde de vissers hun handelwijze niet meer te herhalen, anders zal de afdeling genoodzaakt zijn ze aan te houden.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,18/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics