Nickerie.Net, woensdag 19 april 2006  


Adron-directeur verbaasd over uitspraak DR-lid

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Kardie Kartosoewito, directeur van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron), is zeer verbaasd over een uitspraak van het districtsraadslid Prim Moerahoe. Die heeft onlangs tijdens een structurenvergadering van de VHP gesteld, dat het Adron in zijn tienjarig bestaan “nog geen rijstrassen heeft kunnen ontwikkelen”. Hierdoor konden de boeren ook niet over goed zaaizaad beschikken om een betere productie te behalen bij de oogst. Dit geeft volgens het DR-lid aanleiding om de leiding van het Adron te vervangen.

Kartosoewito verwerpt een dergelijke stelling en wijst erop dat het onderzoekscentrum in de afgelopen jaren de lijnen ‘Adron 111’, ‘Adron 117’ en ‘Adron 125’ heeft ontwikkeld, die door zowel kleine als grote rijstproducenten worden ingezaaid. “Het is een grote prestatie van onze onderzoekers en medewerkers om in zo een relatief korte tijd deze lijnen met zulke goede eigenschappen te ontwikkelen”, komt Kartosowito in stelling.

“Wat de opbrengst en de kwaliteit die de boeren verkrijgen, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals gronbewerking, kwaliteit van het zaaizaad, het percentage van rode rijstplanten, waterbeheer, bemesting en verzorging van de aanplant en vooral de inzet van de boer zelf.” Kartosoewito onderkent dat het ras een invloed heeft, maar dat de Adronlijnen een zeer goede opbrengst en kwaliteitpotentie heeft. Hierin krijgt hij ondersteuning van Harinandan Oemraw, woordvoerder van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA). Die onderkent dat er boeren zijn die met de Adronlijnen een opbrengst hebben kunnen verkijgen van 7 ton natte padie per hectare. Hij vindt de uitspraak van Moerahoe dan ook totaal niet op zijn plaats. Uit de statistieken van Adron blijkt dat meer dan 80 procent van de kleine en rond 50 procent van de grote rijstboeren, reeds Adron lijnen gebruiken.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,18/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics