Nickerie.Net, donderdag 20 april 2006  


Suriname moet alerter achter Europees geld aan

door Nancy de Randamie

20/04/2006

DEN HAAG/ PARAMARIBO - Suriname loopt te veel Europese subsidies mis. Deze conclusie trok Barryl Biekman, nadat zij vorig jaar onderzoek hiernaar had verricht in opdracht van het G4-lobbybureau van de vier grote Nederlandse gemeenten te Brussel. Biekman is senior beleidsmedewerker bij het Bureau Internationale Zaken (BIZ) voor de gemeente Den Haag. Met name gelden aangaande de relatie tussen de Europese Unie en de ACP-landen (Afrika, Caribbean, Pacific) blijven liggen. Dit terwijl de EU voor de periode 2000-2007 voor alle 79 ACP-landen in totaal 13,5 miljard euro beschikbaar stelt in de vorm van schenkingen.

Deze schenkingen worden gedoneerd in een speciaal fonds: het 9de Europese Ontwikkelings Fonds (EOF). Om Surinamers bewuster te maken van de mogelijkheden die EU-ACP voor de ontwikkeling van Suriname biedt, werd gisteren in het Vredespaleis te Den Haag een seminar georganiseerd door het BIZ, in het kader van de samenwerkingsrelatie Suriname-Den Haag. “Het seminar heeft duidelijk aangetoond dat in een dringende behoefte is voorzien”, zegt Biekman.

Guido van Hecken van het secretariaat van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement, stelt dat Suriname en andere Caribische landen “alerter” zouden moeten zijn ten aanzien van de EU-schenkingen. Wie volgens Van Hecken wel ‘op de stoep liggen’, zijn de nieuwe EU-lidlanden. Hij zegt dat deze lidlanden niet het nut inzien van donaties aan ACP-landen, vanwege het ontbreken van een historische band. Biekman: “Van Hecken waarschuwde dat, als we niet oppassen, deze nieuwe EU-lidlanden onze ACP-gelden zullen opeisen. We moeten ervoor zorgen dat het EU-ACP-programma behouden blijft.” Ten slotte kwam op het seminar naar voren, dat Den Haag een bemiddelende rol als ‘deskundigheidsbevorderaar’, ‘netwerkontwikkelaar’, ‘lobbyist’ en ‘aanjager van projecten’ wil vervullen om zo de relatie EU-ACP en Suriname te bevorderen.-.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd / Nickere.Net

,20/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics