Nickerie.Net, dinsdag 02 mei 2006  


BERICHTGEVING

BUSONGELUK WAGENINGEN - NICKERIE


Update: 02/05/2006

Families busongeluk Wageningen eisen schadevergoeding van SRD 500.000

Geplaatst: 02/05/2006

Paramaribo - De Constantin Foundation is momenteel druk doende met haar juristenteam een civiele zaak aanhangig te maken tegen de eigenaar van de onlangs in Wageningen over de kop geslagen personenbus. De familieleden hebben namelijk bij de Constantin Foundation aangeklopt voor rechtshulp betreffende deze kwestie. Dit ongeluk heeft aan vijf personen het leven gekost, terwijl een aantal gewond is geraakt.

Directeur-eigenaar van de Constantin Foundation, Geor Hering, verklaarde tegenover DBS dat er een bedrag van SRD 500.000 van de eigenaar geëist zal worden als vergoeding voor zowel de immateriële als materiele schade die de passagiers en nabestaanden van de dodelijke slachtoffers hebben geleden. Hering onderkent de vele financiële kosten voor de families die gepaard gaan met de begrafenis en de verzorging van de gewonde personen. Als doelstelling is ook gesteld om de families bij te staan. Hering stelt de eigenaar van de bus aansprakelijk voor het ongeluk door de klapband als gevolg waarvan de bus over de kop is geslagen. Hering legt er ook de nadruk op iemand gesproken te hebben die tot drie malen toe heeft meegereisd met de bus. Alle drie keren heeft zij meegemaakt dat de bus onderweg een klapband heeft gekregen. Ook getuigen beamen dat de bussen die de route Paramaribo-Southdrain onderhouden, op veelvuldige basis geconfronteerd worden met klapbanden.

Ook is de eigenaar van de bussen die de route onderhouden, een zekere ‘Bobby’ die over de Surinaamse nationaliteit beschikt, vaak genoeg gewaarschuwd door passagiers voor de consequenties van de veelvuldige klapbanden. Echter heeft de eigenaar volgens verklaringen van de passagiers altijd laconiek gereageerd op de vele waarschuwingen. Hering legt uit dat ook voorkomen moet worden dat de overige vier bussen van de eigenaar die de route onderhouden, deze misstap ook begaan. Hij hekelt het feit dat de bussen die maximaal acht tot tien personen moeten vervoeren, volgepropt worden met een aantal van zeventien passagiers. Alsof dit niet genoeg is, wordt er bovendien ook veel vracht van de passagiers mee vervoerd. Het is volgens verklaringen van Hering met een woord te omschrijven als ‘onverantwoord’. Vooral op grond hiervan stelt hij de buseigenaar volledig aansprakelijk voor het gebeurde te Wageningen. Hij hoopt dat middels de civiele rechtszaak andere buseigenaren op de goede rails komen door op een zeer verantwoorde manier passagiers te vervoeren. ‘Ik hoop dat de andere buseigenaren hierdoor meer verantwoording aan de dag leggen en niet laconiek omgaan met mensenlevens.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname /Nickerie.Net

,02-05-2006


Note redactie Nickerie.Net: volgens verklaringen van overlevenden zou tijdens het ongeluk 'Bobby' achter het stuur hebben gezeten . De omgekomen Mihan Bassant zou naast hem hebben gezeten. De eigenaar 'Bobby' zou niet over een rijbewijs beschikken.

 

De politie onderzoekt de zaak grondig en probeert achter de juiste toedracht te komen.


Update: 26-04-2006, 10:00 uur SME tijd

 

VIJF DODEN BIJ BUSONGELUK IN NICKERIE NIEUW NICKERIE

Richenell Small

Nieuw Nickerie - Een ernstig auto-ongeluk in het district Nickerie heeft het leven gekost aan vijf personen, waaronder chauffeur en een kind. Twee personen zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk vond plaats rond half tien ’s morgens op de Oostwestverbinding, nabij het vliegveld van Wageningen.

Een 15 personenbus die de route Paramaribo – Southdrain onderhoudt, moet met zeer hoge snelheid hebben gereden en kreeg op het fatale moment een klapband. De chauffeur verloor de controle over het stuur, het busje kwam op de rechterhelft van de weg terecht, sloeg enkele malen over de kop en belandde uiteindelijk via de berm in het kanaal langs de weg.

Aanvankelijk dacht men dat vier personen het leven hadden gelaten, maar bij het natellen van de passagiers bleek dat er nog iemand ontbrak, waarna de politie verder ging met het zoeken. Op de bodem van het kanaal werd het ontzielde lichaam gevonden van een vrouwspersoon, vermoedelijk van Guyanese afkomst. Zij is zeer waarschijnlijk de moeder van het overleden kind.

Volgens Gewestelijke Politie Commandant Elfried Metroos waren er 17 personen in de bus en waren de vijf op slag dood. De andere passagiers zijn met ernstige verwondingen naar het Streekziekenhuis van Nickerie vervoerd. Voor het leven van twee van hen wordt gevreesd. De medische staf van de ziekeninrichting probeert de toestand van een van hen te stabiliseren, waarna verdere behandeling in Paramaribo zal plaatsvinden.

Foto-impressie van het busongeluk.

De redactie van Nickerie.Net heeft uit respect voor de nabestaanden van de slachtoffers de gezichten onherkenbaar gemaakt.

Het ontzielde lichaam van een vrouwspersoon wordt uit het kanaal langs de Oostwestverbinding uit het water gehaald. Zij liet met 4 anderen het leven bij een ernstig auto-ongeluk.

Het ontzielde lichaam van een vrouwspersoon die op de bodem van het kanaal langs de Oostwestverbinding werd gevonden. Haar dochter is vermoedelijk ook verongelukt.

Dit is wat overbleef van het busje, waarin 17 personen werden vervoerd. Door een klapband verloor de chauffeur de controle over het stuur. Het resultaat : vijf doden.


Update: 25-04-2006, 17:15 sme tijd

VIJF VERKEERSDODEN OP ROUTE PARAMARIBO -  NICKERIE

Danny Jibodh

Nickerie - Dinsdagmorgen is een bus met 17 passagiers door tot nog toe onbekende oorzaak over de kop gegaan nabij het vliegveld te Wageningen. Omstanders die in de buurt werkzaam waren menen eerst een zware klap gehoord te hebben,  waarna bleek dat een bus was omgekanteld.

De bus die total loss is beschadigd vloog op een gegeven moment vanuit het weggedeelte tot aan de rand van het kanaal. Gezien de sporen die de politie heeft aangetroffen,  wordt geconcludeerd dat deze bus met een helse snelheid over de weg gereden moet hebben. De bus was op weg naar Nickerie.

In de eerste instantie trof de politie vier lijken aan die verspreid lagen over de weg en de berm. Iin deze gaat het om de lijken van twee manspersonen,een vrouw een een meisje van een jaar of zes, terwijl het vijfde lijk van een vrouw pas later is gevonden nadat de politie het rampgebied goed had afgekamd.

Gewestelijke Politie Commandant E. Metroos die zich ook op de plaats des onheil bevond, zei dat alle lijken voor obductie in beslag zijn genomen en benadrukte dit ongeval erg triest te vinden. Het vermoeden bestaat ook dat de oorzaak van dit verkeersongeval een klapband kan zijn geweest.

De afdeling TOHD van de politie is bezig met het verdere onderzoek om meer klaarheid hierin te brengen. De overige inzittenden zijn per ambulances vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Nickeriaans medisch centrum voor verdere behandeling. Bij het ter perse gaan van dit bericht was een van de zwaargewonden reeds afgevoerd naar Paramaribo.

Volgens de laatste berichten was ook de chauffeur, van Nickeriaanse komaf, bij dit ongeval komen te overlijden. Het gaat hier om een Basant uit de westelijke polders. Overige slachtoffers bleken van Guyanese komaf te zijn.

Nickerie.Net condoleert alle nabestaanden van de slachtoffers en wenst familie en vrienden veel sterkte toe.

Nadere berichtgeving volgt .....

Bron/Copyright:

Nickere.Net

,25/04/2006


Update 26 april 2006 / Beta Debidien (de Ware Tijd)

NIEUW-NICKERIE - “Ik heb geprobeerd mezelf te beschermen door te kruipen tussen de anderen toen de bus over de kop sloeg. Op een gegeven moment nadat het voertuig tot stilstand kwam, ben ik kreunend erin geslaagd uit de bus te komen. Met veel pijn ondernam ik gelijk actie om mijn vijfjarige zusje en moeder te redden.” Dit is het relaas van de huilende Shivani Ramgadoo, die in de bus zat. “Mijn zusje heb ik uit de bus kunnen helpen, maar mijn moeder reageerde niet toen ik haar vond, want ze was al dood.”

Het busje waarin de vijf doden en gewonden zaten wordt uit het kanaal getrokken.Het busje waarin de vijf doden en gewonden zaten wordt uit het kanaal getrokken.

In totaal zijn vijf personen – twee vrouwen en twee mannen en een vijfjarig meisje – omgekomen bij dit ongeval. Shivani zat aan de linkerzijde bij de schuifdeur, terwijl haar zusje en moeder achterin de bus zaten. Plotseling slingerde het busje over de weg, vermoedelijk door een klapband; Shivani schreeuwde om te stoppen, maar de chauffeur had de controle over het stuur al verloren. Het voertuig ging enkele malen over de kop en kwam op zijn zij in de trens langs de weg terecht.

Het ongeluk vond gistermorgen omstreeks half negen plaats op de Oost-Westverbinding nabij het vliegveld te Wageningen in Nickerie. Het voertuig kwam uit de richting van Coronie en was op weg naar Southdrain, waar de passagiers zouden oversteken naar Guyana. Drie ambulances zijn ingezet om de gewonden te vervoeren naar de Spoedeisende Hulp van het Dr Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN).

Buseigenaar Bobby, die als bijrijder vooraan in de bus zat, verklaart dat zijn chauffeur een snelheid had van tussen de 100 en 110 km per uur. Volgens hem zaten veertien personen in de bus. Die informatie klopt niet, want uit de administratie van het SZN blijkt dat er twaalf personen zijn behandeld. Met de vijf doden bijgeteld zijn er dus zeventien passagiers geweest. Het zusje van Shivani heeft zwaar lichamelijk letsel opgelopen en is gelijk afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Enkele gewonde passagiers zijn opgenomen in het SZN.

 “Vermoedelijk heeft de chauffeur van het voertuig met een grote snelheid gereden”, zegt Elfriet Metroos, gewestelijke politiecommandant. De politie heeft deze zaak nog in onderzoek. De identiteit van de omgekomen personen is nog niet bekend. Het gaat om Guyanezen, die zich gevestigd hebben in Paramaribo. Het totaal aantal verkeersdoden is hiermee gekomen op 28.-.

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics