Nickerie.Net, woensdag 26 april 2006  


Regering overweegt bouw nieuwe waterkrachtcentrale in West-Suriname

door Eric Mahabier / dwt

26/04/2006

Paramaribo - De regering zal binnenkort onderhandelingen starten met de bauxietmaatschappijen voor de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale. Deze tweede waterkrachtcentrale moet volgens minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen niet alleen de bauxietproductie in het Bakhuysgebied optimaal garanderen, maar ook de energievoorziening in diverse delen van het land veilig stellen.

De Kabaleborivier in West-Suriname is een geschikte plaats voor het opzetten van deze waterkrachtcentrale. Hoewel hij niet “teveel” op zaken wil vooruitlopen, zegt Rusland dat de bauxietmaatschappijen voor hun activiteiten alleen al bijkans 450 megawatt aan energie nodig hebben. “En dat betekent dat je daarvoor speciale voorzieningen gaat moeten aanleggen.” De regering kijkt serieus naar mogelijkheden “tot het bouwen van die dam en te komen tot verhoogde capaciteit”.

De overheid wil “direct of indirect” gaan participeren in dit project en ervoor zorgdragen dat optimaal energie uit deze krachtcentrale wordt opgewekt. De extra energie die na aftrek van de 450 megawatt vrijkomt, zal ten behoeve van de samenleving worden gebruikt.

In 2003 werd een Memorandum Of Understanding getekend tussen de regering en de twee bauxietmaatschappijen, Suralco en BHP Billiton, waarbij de regering concessierecht verleent voor exploratie naar bauxiet in het Bakhuysgebied. Hier ligt er naar schatting een bauxietreserve van 300 miljoen metrieke ton. Volgens deze verklaring wordt aan de maatschappijen ook het recht verleend om een aluminiumsmelter en hydro-elektrische dam in West-Suriname te bouwen. Beide maatschappijen opereren in een joint venture en zullen enkele honderden miljoenen Amerikaanse dollar in dit project investeren.-.

Bron/Copyright:

DWT / Nickere.Net

,26/04/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics