Nickerie.Net, zondag 30 april 2006  


Illegale aanmeersteigers moeten weg

door Beta Debidien

29/04/2006

NIEUW-NICKERIE - “De bestuursdienst zal na enkele aanmaningen zeker niet meer waarschuwen, maar overgaan tot het verwijderen van alle illegale aanmeersteigers die gebouwd zijn langs de Nickerierivier. Een ieder die zich daaraan schuldig heeft gemaakt, zal op deze manier aangepakt worden.”

Districtscommissaris (dc) Bhagwatpersad Shankar stond erbij toen dinsdag de aanmeersteiger in de sluiskom van de uitwateringssluis Bacoven- en Europolder in het district Nickerie werd verwijderd. Poesy Khan meert al geruime tijd aan in de sluiskom, waarbij zijn vissersboten enorme schade hebben veroorzaakt aan de sluiswand. Hij is reeds enkele malen aangeschreven om de plek te ontruimen en zijn activiteiten te verplaatsen naar een andere locatie.

 “Ik ben sedert 1998 bezig activiteiten te ontplooien op deze locatie, maar kan nog steeds geen stuk terrein krijgen langs de rivier, waar ik een tent en de aanmeersteiger kan opzetten.” Khan heeft geen last gehad van de voorgaande dc's, en weet ook niet waarom dc Shankar een heel andere houding aanneemt. Hij wijst naar de andere locaties, waar er illegaal wordt aangemeerd.

De burgervader wil niet dat mensen buiten recht en wet hun illegale activiteiten voortzetten. “Wanneer er afspraken worden gemaakt, waarbij de betrokken persoon belooft binnen twee maanden zijn activiteiten te zullen verplaatsen, maar ondanks dat de activiteiten voortzet, dan is er geen andere keus om de zaak met behulp van de sterke hand aan te pakken.”

Maheshwarpersad Badal, waarnemend sectiehoofd van het ministerie van Openbare Werken in Nickerie is tevreden dat de visser is verwijderd uit de sluiskom, omdat zijn ministerie nu de ruimte krijgt de herstelwerkzaamheden uit te voeren. In de afgelopen dagen heeft hij klei aangevoerd om de verdere afkalving van het terrein tegen te gaan. “Binnen de mogelijkheden van het ministerie zal nagegaan worden hoe de sluiswand ook te herstellen,” aldus Badal.-.

Bron/Copyright:

DWT / www.Nickerie.Net

,29-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics