Nickerie.Net, zondag 30 april 2006  


Voor restitutie rijstboeren ligt de bal bij FinanciŽn

door Beta Debidien, 29/04/2006

NIEUW-NICKERIE - Bij het ministerie van FinanciŽn ligt een aanvraag van 2,3 miljoen Surinaamse dollar voor restitutie aan rijstboeren. Als dit bedrag wordt vrijgemaakt, zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) overgaan tot de uitbetaling. Volgens LVV-directeur Jagdies Bhansing ligt de aanvraag voor de autorisatie al een week bij FinanciŽn. Hij zegt dat de uitbetaling van de restitutie elk moment kan geschieden.

Bidjai Jhagroe, waarnemend directeur van LVV, was gisteren in Nickerie om zaken daartoe voor te bereiden. Bhansing onderkent dat de uitbetaling eerder had moeten plaatsvinden. Hij kon ook niet exact aangegeven, wanneer de gelden zullen worden uitbetaald, omdat dat geheel afhangt van het ministerie van FinanciŽn.

Intussen heeft het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), LVV-minister Kermechend Raghoebarsing in een brief dringend gevraagd om binnen vier dagen over te gaan tot de uitbetaling van de compensatie aan de padieboeren. SPBA-woordvoerder Harinandan Oemraw wil de uitkering vůůr de voor mei 2006 aangekondigde drastische verhoging van de dieselprijs. Volgens afspraak zou de uitbetaling na de eerste bemesting van de vorige oogst plaatsvinden. Vele boeren staan nu aan het begin van de grondbewerking voor de volgende oogst.

Oemraw wijst erop dat uitbetaling nadat de dieselprijs fors verhoogd zal zijn, een groot deel van het effect van die compensatie teniet zal doen. Dat is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de rijstsector. De SPBA-voorman doet een dringend beroep op de landbouwminister om te bewerkstelligen dat de afspraken tussen de regering en de padieboeren worden nagekomen.-.

Bron/Copyright:

DWT / www.Nickerie.Net

,29-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics