Nickerie.Net, maandag 01 mei 2006  


Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid is een feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging. De dag vindt elk jaar op 1 mei plaats. Aan de 1 mei viering ligt de invoering van de 8 urendag ten grondslag. Alfred de Grote (848-899), koning van het engelse Wessex, verkondigde voor het eerst de gedachten over een evenredige etmaalverdeling. De eis om slechts 8 uren per dag te werken werd in de 15e en 16e eeuw veelvuldig onder de engelse ambachtslieden gehoord.

1 mei poster, Rusland 1920 Groter 1 mei poster, Rusland 19201 mei poster, Rusland 1920 Groter 1 mei poster, Rusland 1920

In Frankrijk kregen de mijnwerkers door Philips de Tweede, de 8 uren dag voorgeschreven. De pedagoog Comenius wees in de 17e eeuw op de opvoedkundige en vormende betekenis van een evenredige etmaalverdeling.

De sociaal bewogen ondernemer Robert Owen pleitte er in 1817 in Engeland voor om in werkplaatsen en fabrieken de 8 urendag in te voeren. Hij beargumenteerde zijn eis door er op te wijzen dat 8 uren werk en een goede organisatie van de arbeid een overvloed aan rijkdom voor allen kon scheppen en de nieuwste ontwikkelingen op technisch en chemisch gebied het niet meer noodzakelijk zouden maken om langer te werken dan 8 uren.

In Melbourne werden op 18 februari 1856 door werknemers en werkgevers voor het eerst overeengekomen de arbeidsdag te beperken tot 8 uren, nadat bouwvakarbeiders het werk neer hadden gelegd. In 1864 werd in Boston de "Workingsmen's Convention" gesticht waar Ira Steward pleitte voor een bij wet te regelen 8 urendag. In 1884 nam de "American Federation of Labor" een resolutie aan, waarin voorgesteld werd om vanaf 1 mei 1886 de 8 urendag ingevoerd te krijgen.

De datum 1 mei was niet zomaar gekozen. In Noord-Amerika verliepen op 1 mei de arbeidscontracten van de arbeiders, ťn de hieraan verbonden woonruimte-contracten. In Noord-Amerika was 1 mei "Moving Day". Op die dag werden bestaande arbeidscontracten vernieuwd, ging voor anderen op die dag een nieuw in, werden bestaande woonruimte-contracten vernieuwd of betrokken de arbeiders elders een nieuwe woonruimte.

In Europa werd tot de jaarlijkse 1 mei-viering besloten op 21 juli 1889 op het oprichtingscongres van de Tweede Internationale in Parijs. Het doel was met de 1 mei-viering de strijd voor de achturige werkdag te versterken. Op 1 mei 1890 vonden in veel landen de eerste vieringen plaats.

In de Sovjet-Unie en de communistische landen in Oost-Europa werd de 1 mei jaarlijks gevierd met een parade, waaraan behalve arbeiders ook legereenheden deelnamen, die de producten van de wapenindustrie lieten zien.

1 mei is in veel landen een officiŽle feestdag. Ook in Suriname is 1 mei een officiŽle feestdag. In Nederland is de Dag van de Arbeid geen officiŽle feestdag. Wel werden er vanouds grote bijeenkomsten georganiseerd door de SDAP (later PvdA) en de CPN. Tot in de jaren tachtig hield de CPN op 1 mei een jaarlijkse betoging in Amsterdam. Tegenwoordig wordt in Nederland de eerste mei in bescheiden zaalbijeenkomsten gevierd. Bij deze vieringen wordt nog vaak het strijdlied "De Internationale" ten gehore gebracht. De grondtoon van de Dag van de Arbeid is heden ten dage het gevoel van internationale verbondenheid.

Bron/Copyright:

 Nickerie.Net/Wikipedia

,01-05-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics