Nickerie.Net, donderdag 04 mei 2006  


BOG onderneemt actie tegen nalatige perceelhouders

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De afdeling van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Nickerie onderneemt met ingang van gisteren actie tegen eigenaren die hun leegstaande percelen op het Nationaal Project en directe omgeving jarenlang niet hebben schoongemaakt. Deze terreinen staan als gevolg van deze grove nalatigheid onder hoog wied.

Antonuis Winter BOG voorman in Nickerie bekijkt de locatie waar buurtbewoners hun grofvuil hebben geplaatst langs de weg op het Nationaal ProjectFoto: Antonuis Winter BOG voorman in Nickerie bekijkt de locatie waar buurtbewoners hun grofvuil hebben geplaatst langs de weg op het Nationaal Project

"Deze leegstaande terreinen dienen meestal als schuilplaats voor dieven. Van daaruit operen ze, waarschuwt Antonius Winter, hoofd van het bureau in het rijstdistrict. Hij wijst erop dat de situatie ook een gevaar vormt voor de mensen die in de directe omgeving wonen. De eigenaren zullen worden achterhaald en aangesproken om binnen drie weken hun percelen van hoog wied te ontdoen.

Deze actie wordt in samenwerking met de bestuursdienst uitgevoerd en volledig ondersteund door districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar. De mensen die in het buitenland zitten, worden via hun familie en buren of de verschillende in ons land gevestigde ambassades aangeschreven. Zij zullen worden gevraagd om de werkzaamheden vr eind mei 2006 te laten uitvoeren. Aan perceelhouders, die zich niet storen aan deze oproep, zullen sancties worden opgelegd. Deze kunnen variren van geldboetes tot aanhouding. Een andere mogelijkheid is dat de schoonmaakwerkzaamheden door de overheid op kosten van de eigenaren zullen worden uitgevoerd.

Buurtbewoner Bajnath Oeday verwelkomt deze gezamenlijke actie van het BOG en de bestuursdienst. "Ik heb de eigenaren vaker op de gevaren gewezen van de percelen die onder hoog wied staan, maar men heeft nooit willen luisteren". Hij zegt ook een klacht ingediend te hebben bij de bestuursdienst. Het is slechts bij een aanmaning gebleven. Een echte schoonmaak van de lege percelen bleef uit. Oeday is heel blij dat dit probleem nu structureel wordt aangepakt, aangezien ook hij slachtoffer is geworden van het dievengilde. Een ander groot probleem op het Nationaal Project is, dat onverantwoordelijken hun grof vuil langs de weg voor hun woningen plaatsen. Volgens de BOG-voorman zullen ook deze mensen worden aangesproken om de troep af te voeren naar de vuilstortplaats langs de Corantijnrivier.-.

Bron/Copyright:

,04/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics