Nickerie.Net, donderdag 04 mei 2006  


Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil betere dienstverlening

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting streeft naar een betere dienstverlening in het district Nickerie. In dat kader is in het afgelopen anderhalf jaar de cursus Interne Opleiding tot Sociaal Ambtenaar georganiseerd voor de ambtenaren van dat ministerie. Minister Hendrik Setrowidjojo woonde vrijdag de officiële afsluiting van de cursus bij.

Hij zei dat zijn departement de ambtenaren de hulpmiddelen wil geven om de dienstverlening en service naar de gemeenschap verder verbeteren. Hij beloofde alles eraan te doen om binnenkort de voortgezette opleiding op te starten, zodat de 25 geslaagden de vervolgcursus ook in hun eigen omgeving kunnen volgen. Hij hoopt dat spoedig alle afdelingen van zijn ministerie zowel in de stad als districten volledig geautomatiseerd zullen zijn.

Paul Somohardjo, voorzitter van De Nationale Assemblée, die ook deel uitmaakte van de delegatie, heeft sinds 2000 ervoor gepleit dat ambtenaren van het ministerie deze opleiding moeten volgen, omdat het om een zeer belangrijk ministerie gaat. De ambtenaren zijn bijzonder blij met deze cursus die zij met succes hebben afgesloten. “Wij zijn het ministerie dankbaar dat het personeel in Nickerie in de gelegenheid is gesteld om zich verder te ontwikkelen.” Ze hebben een dringend beroep gedaan op de minister om er werk van te maken dat de vervolgopleiding niet te lang op zich laat wachten. “We willen in één adem ook de voortgezette opleiding afronden, zodat we straks op een redelijk niveau de gemeenschap kunnen dienen.”

De Interne Opleiding tot Sociaal Ambtenaar ging van start met 33 personen. Na enkele weken waren erzeven uitvallers. In totaal hebben 26 mensen deelgenomen aan de examens van wie 25 zijn geslaagd.-.

Bron/Copyright:

,04/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics