Nickerie.Net, vrijdag 05 mei 2006  


Voorjaarsinzaai 2006 ingeluid in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Terwijl rijstboeren al enkele weken zitten te wachten op de uitbetaling van de restitutie van verbruiksbelasting op brandstof, heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de voorjaarsinzaai 2006 ingeluid in het district Nickerie.

Op verzoek van de boeren van de Westelijke polders, heeft het ministerie de inlaatdeuren bij de Nani-verdeelwerken donderdag opengesteld. Deze mededeling doet Jagnandan Ganpat, LVV-coördinator regio-West desgevraagd aan dWT. De Oostelijke polders hebben nog geen verzoek ingediend bij het ministerie. "Indien deze boeren klaar zijn met de droge grondbewerking, kunnen zij elk moment over irrigatiewater beschikken", zegt Ganpat. Volgens hem hebben de boeren iets meer dan tachtig procent van de afgeoogste areaal, ongeveer 20.000 hectare, reeds droog bewerkt. Hij verwacht dat voor de voorjaarsinzaai dit jaar meer dan 23.000 hectare padie zal worden ingezaaid door zowel groot- als kleinlandbouwers. Bij dit hoofdseizoen zal water geen beperkende factor zijn, wat aangeeft dat er een grotere inzaai mogelijk zal zijn. Een ander voordeel is dat boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier dit seizoen over voldoende zoet water zullen beschikken om de inzaai te kunnen plegen.

De boeren zijn echter nog lang niet tevreden omdat ze vinden dat de overheid niet genoeg doet om de inzaai bij elk seizoen te verzekeren. Zij trekken water uit de Nickerierivier. De boeren aan de rechteroever willen een structurele oplossing voor het probleem van het zout water dat bij droog weer de arealen via de rivier binnenstroomt en het pompen van zoet water bemoeilijkt.

Wat de infrastructuur betreft, heeft het ministerie in de afgelopen periode heel wat werk verzet in de verschillende rijstpolders. De hoofdzandwegen zijn begaanbaar gemaakt, waardoor de boeren een vlotte afvoer van de oogst konden hebben. De hoofdlozingen en aanvoerleidingen zijn opgeschoond en waar nodig uitgediept. Er is ook een aanvang gemaakt met het herstel van de infrastructuur in Euro-Zuid.-.

Bron/Copyright:

,05/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics