Nickerie.Net, zondag 07 mei 2006  


Padieboerenorganisatie boos om uitspraken LVV minister

Nickerie - ‘LVV-minister moet eerst zijn huiswerk gaan maken’. ‘Als de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij geen samenwerking wil met de rijstboeren, dient hij dat duidelijk kenbaar te maken en niet de rijstboeren ervan te beschuldigen dat zij slechts klagen en niet produceren,’ aldus de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw.

Oemraw geeft hierbij nadrukkelijk mee de LVV minister bij zijn aantreden, getypeerd te hebben als een die het daadwerkelijk met de boeren meent en er alles aan deed om hun belangen te behartigen. Hij vindt het jammer dat dit helaas niet het geval blijkt te zijn. ‘Als het ministerie van LVV zijn huiswerk zou hebben gemaakt, zouden de boeren geen enkele reden hebben om te klagen,’ zegt Oemraw met klem. Hij voegt er ook aan toe dat de overheid ‘altijd achter’ is wat dit soort zaken betreft. Hij geeft een simpel voorbeeld, namelijk de uitkering van de brandstofrestitutie aan de boeren. Diverse malen hebben zij loze beloftes moeten aanhoren dat zij binnen een week of een paar dagen tijd over de gelden zouden beschikken. Echter blijkt dat tot de dag van vandaag niet het geval te zijn. Oemraw vertelt dat de afspraak met het ministerie was gemaakt dat de padieboeren na de eerste bemesting reeds over de gelden zouden beschikken. Verder heeft de ondervoorzitter van de boerenorganisatie een schrijven gericht aan het ministerie waarin uitdrukkelijk werd gevraagd dat de boeren voor de verhoging van de brandstofprijs over hun gelden zouden kunnen beschikken. Helaas is er niet gereageerd op dit schrijven gezien het feit dat de brandstofprijs vandaag is gestegen en de restitutiegelden van de boeren nog steeds niet zijn uitbetaald.

Verder hekelt Oemraw ook de uitspraak van de minister dat hij ervoor zal zorgen dat de boeren die niet willen produceren, over een on- en minvermogen dokterskaart beschikken. Hij vindt dit een zware belediging naar de boeren toe. De ondervoorzitter die bijzonder teleurgesteld is in de minister van LVV, betreurt het ook ten zeerste dat het belang en de noodzaak van de rijstsector nog steeds niet wordt ingezien. ‘Over de hele wereld worden boeren gesubsidieerd. Alleen in Suriname worden wij ‘vierkant’ gelaten en beschuldigt de ministers ons nota bene van klaagzang.’ Oemraw hoopt dat de LVV-minister in het vervolg eerst zijn huiswerk goed en optimaal maakt alvorens een vingerwijzing te doen in de richting van de padieboeren.

Asha Bhagwat


Landbouwers hekelen wanbeleid LVV

Paramaribo - Van welingelichte bronnen heeft DBS vernomen dat er op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij duidelijk sprake is van wanbeleid. Dat zou duidelijk zichtbaar zijn. Zo zouden dienstwagens tot privé bezit zijn omgetoverd van medewerkers.

Foto: De betreffende dienstwagen met een privé kentekennummer.

Een donkergroene terreinwagen van het merk Kia Sportage met het kentekennummer 62-66-JP zou al enkele maanden in het bezit zijn van een zekere secretaresse van een van de onderdirecteuren. Deze ontwikkelingen op het ministerie genieten beslist ook geen goedkeuring van landbouwers en vooral van de rijstboeren. Zij vragen zich in grote gemoede af hoe lang dergelijke wantoestanden zullen voortduren. De landbouwers zijn vooral niet te spreken over deze wantoestanden gezien het feit dat de minister van LVV flink heeft uitgehaald naar de boeren in het district Nickerie. Volgens de minister zouden de boeren slechts klagen en niet produceren.

Deze uitlating wordt hem absoluut niet in dank genomen door de boeren. Zij geven nadrukkelijk mee dat de minister allereerst een grondige evaluatie van zaken dient te houden die zich afspelen op het ministerie alvorens de boeren te beschuldigen dat zij niet produceren maar slechts klagen. DBS heeft getracht contact op te nemen met de minister en de waarnemend directeur van het ministerie, echter zonder resultaat. Drukke werkzaamheden, waaronder het een directievergadering zou de oorzaak daarvan zijn.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,26-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics