Nickerie.Net, zondag 07 mei 2006  


Suriname stelt 172 miljoen Euro veilig voor uitvoering Meerjaren Ontwikkelingsbeleid

Paramaribo - Minister Rick van Ravenswaay van Plos heeft met zijn collega van Ardennen van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland het gezamenlijk regulier beleidsoverleg beŽindigd middels ondertekening van een gemeenschappelijke verklaring.

Foto: Minister Rick van Ravenswaay

Overeengekomen is een totaal van 172 miljoen Euro aan restant financieringen uit de Verdragsmiddelen van 1975 veilig te stellen voor de uitvoering van het meerjaren strategisch beleid van de regering. 15,2 miljoen Euro voor het subsectorfonds Rechtsbescherming en Veiligheid, 21 miljoen Euro voor capaciteitsontwikkeling van StaatsfinanciŽn, bos en natuurbeheer, volksgezondheid, het staatsapparaat, de private sector en het maatschappelijk middenveld, 136 miljoen Euro pariteitsmiddelen ingevuld voor energiezekerheid, public sector reform, private and civil society sector ontwikkeling en begrotingssteun.

Dit resultaat is volgens minister van Ravenswaay voor een groot deel te danken aan de goede voorbereiding van Surinaamse zijde en de inzet van overheid en niet-overheid partners. De minister heeft een samenhangend pakket dat in lijn is met de strategische benadering van het meerjaren ontwikkelingsbeleid voor ontwikkelingsfinanciering aangeboden aan zijn collega. Van belang is op te merken dat de regering hierin gekozen heeft om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van energiezekerheid. Voor ontwikkelingen in de energiesector is daarom van Nederlandse zijde 70 miljoen euro gereserveerd uit de pariteitsmiddelen.

Voor de Surinaamse economie is het van belang dat enerzijds de opwekking van elektriciteit opgevoerd wordt en anderzijds de distributie naar huishoudens veilig wordt gesteld. Het opheffen van energietekorten betekent ook het verminderen van belemmeringen voor creatie van permanente arbeidsplaatsen en duurzame ontwikkeling van de private sector. Tot slot kan aangegeven worden dat de besprekingen tussen de twee landen in een zakelijke en gemoedelijke sfeer hebben plaatsgevonden en alle ruimte hebben gecreŽerd voor de voortzetting van de relatie tussen de twee volkeren

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,26-04-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics