Nickerie.Net, zondag 07 mei 2006  


Uitspraak Raghoebarsing onacceptabel voor rijstboeren

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De recente uitspraak van minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), dat hij het geklaag van de rijstboeren in Nickerie meer dan zat is, is onaceptabel voor hen. “De boeren zijn woest en niet te spreken over de houding van de bewindsman,” zegt Harinandan Oemraw, woordvoerder van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) desgevraagd.

Ook partijgenoot en parlementariër Kries Matai (VHP/NF) is niet happy met de uitspraak. Hij vraagt zich af of Raghoebarsing wel berekend is voor zijn taak. Hij wil van de LVV-minister weten waaraan het uitblijven van de uitbetaling van de restituties aan de rijstboeren te wijten is. De parlementariër herinnert eraan dat ook de melkboeren ontstemd zijn over de aanpak van hun problemen door de landbouwminister. "Door de hele situatie leven vissers, veeboeren en landbouwers op dit moment in onzekerheid.” De regering heeft een paar maanden geleden de beslissing genomen de heffing op brandstof terug te geven aan de rijstboeren en vissers. Daarbij was ook gesteld dat na de eerste bemesting de rijstboeren geregistreerd zouden worden. Aan de hand daarvan zouden de boeren op basis van 125 liter per hectare de restitutie uitbetaald krijgen.

Matai beweert over informatie te beschikken dat onder de vissers er helemaal geen registratie heeft plaatsgevonden. De gevolgen laten zich volgens hem raden. Hij memoreert de deal die gesloten zou worden met Venezuela. Daarbij zou brandstof tegen bepaalde voorwaarden geleverd worden aan de visserijsector. Matai had toen gevraagd of via deze regeling ook de landbouwsector voorzien kon worden van goedkope brandstof. Hij vindt het jammer dat niemand nog over dit plan praat. Ondanks diverse pogingen gelukte het dWT niet een reactie van Raghoebarsing te krijgen.-.

Bron/Copyright:

,05/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics