Nickerie.Net, maandag 08 mei 2006  


Nog geen terrein voor bejaardentehuis

De Ware Tijd, 8 mei 2006 (Beta Debidien)

NIEUW-NICKERIE - De overheid heeft nog steeds geen terrein toegewezen aan de Stichting Vrienden van Nickerie in Nederland (VVN) voor het opzetten van een bejaardentehuis in de Mr J van Pettenpolder. Samen met de overheid wil het hoofdbestuur van de stichting nagaan wat het oponthoud is en hoe het opgelost kan worden.

Hoofdbestuurslid Jozef Siwpersad, die voor korte tijd in het land was, heeft hierover gesproken met de bevoegde overheidsinstanties en het afdelingsbestuur in Nickerie. “De middelen zijn reeds beschikbaar, maar de toewijzing van een stuk terrein door de overheid aan de VVN laat nog op zich wachten”, zegt Siwpersad. Hij is tevreden over de projecten die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd.

De moederorganisatie zoekt naar additionele samenwerkingspartners. Een van de nieuwe partners is Lions Club Nieuw-Nickerie. “Nickerie kan in de komende dagen meer verwachten, maar dat zal geheel afhangen van de initiatieven die de gemeenschap zelf ontplooit.” De stichting verwacht namelijk dat de gemeenschap deels ook inkomt met initiatieven en stimulans. Met het grote netwerk dat de stichting heeft opgebouwd, kan zij hulp loskrijgen.

Siwpersad merkt op dat er in Nickerie een grote behoefte is aan rolstoelen, brillen en brilmonturen. Via het netwerk wil VVN ook daarop inspelen. Hij benadrukt: “Belangrijk is, dat vanuit Nickerie ook een stukje inspanning wordt geleverd.”.-.

Bron/Copyright:

,06/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics