Nickerie.Net, dinsdag 30 mei 2006


Rijstboeren krijgen vandaag brandstofvergoeding

Geplaatst: 16/05/2006

Nickerie - Rijstboeren van het district Nickerie krijgen vandaag eindelijk hun restitutiegeld aan verbruikte brandstof bij de inzaai van hun padie, uitgereikt. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Stanley Raghoebarsing, is gisteren naar het district afgereisd alwaar hij een gesprek met de rijstboeren heeft gehad.

De woordvoerder van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw, verklaarde tegenover DBS enigszins verheugd te zijn dat de boeren over hun gelden kunnen beschikken. Hoeveel dat exact inhoudt, kon hij echter nog niet aangeven. Het is standaard dat een boer voor de 125 liter per hectare aan verbruikte diesel, een vergoeding krijgt. De man krijgt dus 125 liter per hectare maal een bepaald bedrag, per hectare uitbetaald. Deze toezegging is het afgelopen jaar door de overheid gedaan, kort na de aanpassing van de brandstofprijs met honderd procent.

Oemraw legt er ook de nadruk op dat er geen belastingkosten uit de bedragen die aan de boeren uitgekeerd worden, afgetrokken zullen worden. ‘Dat was slechts een gerucht dat verspreid werd door derden en die de afgelopen maanden de boventoon voerden in het district.’ Aan de boeren was beloofd dat zij de uitkering na de eerste bemesting zouden krijgen. Echter is dat uitgelopen tot na de najaarsoogst, die intussen achter de rug is. Oemraw vertelt verder dat de boeren, hoewel zij vrij laat over hun brandstofvergoeding beschikken, zij redelijk positief gestemd zijn. Dit geld hebben zij hard nodig voor het treffen van voorbereidingen voor de volgende inzaai. Hij ontkent ten stelligste over berichten die onlangs in de media zouden zijn verschenen, dat de productie van padie over het algemeen fors zou zijn gestegen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat er gemiddeld 55 balen per hectare is geoogst. Vergeleken met de voorgaande oogst is er wel een lichte stijging te constateren. Slechts een paar boeren die over de nodige financiën beschikken, hebben een enorme stijging in de productie geconstateerd. Dit komt vanwege het feit dat zij in kweekbedden hun rijstaanplant hebben ingezaaid. ‘De kosten hiervoor zijn wel behoorlijk duur.’ De opkoopprijs van padie is volgens Oemraw momenteel wel redelijk te noemen. De prijs die ongeveer 24 tot 25 SRD per baal betrof, is na gesprekken met enkele opkopers, opgeschroefd naar 26 tot 26, 50 SRD per baal. De kwaliteit van de padie speelt hierbij ook een belangrijke rol. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan kwaliteitsverandering, vertelt Oemraw.

Dit moet resulteren dat alle boeren slechts een kwalitatief goed ras inzaaien, zodat ook de concurrentiepositie op de Caricommarkt verbeterd kan worden. Oemraw die ook voorzitter is van de Productie Verwerking Coöperatie Middenstandsboeren, heeft ondertussen hard aan de weg getimmerd en heeft een financier gevonden in Nederland om steun te bieden bij de import van chemicaliën uit China. De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium en worden de chemicaliën heel binnenkort in Suriname verwacht. Verder ligt het ook in zijn bedoeling om op eigen initiatief een hoeveelheid ureum te laten halen. ‘Wat deze zaken betreft, beginnen wij alvast op eigen houtje initiatieven te ontplooien en wachten wij niet op de overheid.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

16-05-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics