Nickerie.Net, dinsdag 30 mei 2006


Restitutie voor Nickeriaanse padieboeren een feit

Nickerie - Op 16 mei 2006 hebben meer dan duizend boeren hun lang beloofde restitutie ontvangen op het LVV-hoofdkantoor in het district Nickerie. Reeds vroeg in de morgen verzamelden zij zich op deze locatie waar er naar hartelust werd gediscussieerd over de te ontvangen restitutiegelden. De landbouwers hebben middels cheques hun restitutie ontvangen op basis van 125 L brandstof per hectare.

Dit komt uitgerekend neer op SRD 113. Het verloren geld zoals enkele boeren dit noemden verklaarden tegenover DBS dat zij het geld nuttig zullen gebruiken om hun arealen de juiste zorg te geven om zodoende maximaal rendement uit te halen komend seizoen. Na hun cheque in ontvangst te hebben genomen togen zij naar de verschillende bankinstellingen waar er een enorme drukte ontstond en duidelijk te merken was dat de padieboeren wat op zak hadden. Enkelen gaven ook te kennen dat dit soort zaken niet lang moeten duren daar zij steeds meer in de kosten worden gejaagd wat erg nadelig uitkomt voor hen en ook hun normale huishoudingen bemoeilijkt deze in stand te houden. De regering moet volgens de nogal opgeluchte padieboeren geen grapjes maken met deze sector die hoe dan ook een enorme bijdrage levert aan de economie en voedselvoorziening van ons land.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

17-05-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics