Nickerie.Net, dinsdag 30 mei 2006


Pesticiden controle unit Nickerie zet door

Nickerie - De taakgroep Pesticiden Controle Unit Nickerie heeft gisteren in een bijeenkomst aangegeven dat zij sedert haar in werkingstelling het vorig jaar goed resultaat hebben geboekt. Zo heeft de taakgroep reeds het beheer van pesticiden in Nickerie al op lijn kunnen brengen.Voor het optimaal kunnen functioneren laat de taakgroep zich voortdurend informeren door experts van het ministerie van LVV en het ADRON.

Als taak heeft het PCU ook nog om derden binnen de gemeenschap te trainen om veilig en verantwoord om te gaan met pesticiden en dat zij ook deze gebruiken volgens de voorschriften. Het komt nogal vaak voor dat mensen chemicaliŽn gebruiken zonder dat zij de voorschriften in acht nemen en vaak zelf slachtoffer van worden. Het PCU staat onder leiding van DC Drs. B. Shankar. Hij wordt bijgestaan door politie - en BOG personeel. Anderzijds leveren het ministerie van LVV en ADRON ook een aanzienlijke bijdrage tot het wel slagen van de nodige scholing, awareness en begeleiding naar de gemeenschap toe. Het PCU heeft ondertussen handelaren in pesticiden de nodige kennis bijgebracht hoe zij vakkundig moeten omspringen met deze levensgevaarlijke chemicaliŽn.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,25-05-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics