Nickerie.Net, zondag 28 mei 2006  


Internationale waardering voor NCCR

Paramaribo - ‘Falende voorbereiding is voorbereiden om te falen,’ leest een banner die prominent in de hal van het PAHO - kantoor in Suriname hangt. PAHO is een van de internationale organisaties in Suriname die al jaren de voorbereiding op rampen van Suriname ondersteunt. Zo participeerde de UN - organisatie in de totstandkoming van een Nationaal Rampenplan en werd ondersteuning gegeven aan een ‘disaster focal point’ vanuit het ministerie van Volksgezondheid. En hoewel een natuurramp in Suriname minder te verwachten viel dan in sommige andere Caricom landen, bleken de voorbereidingen geen overbodige luxe toen begin mei grote delen van het binnenland overstroomden.

Vanaf het begin van de ramp zocht NCCR actief ondersteuning van UN - organisatie, NGO’s, Rode Kruis en andere instanties. Zo ondersteunde PAHO het NCCR in deze dagen met praktische hulp bij het opzetten van financiële systemen, IT netwerken, communicatie en advies op het gebied van gezondheid, water en sanitair. Volgens Dana van Alpen, regional disaster coördinator van PAHO, is een dergelijke samenwerking beslist geen regel in noodsituaties. ‘De respons op een noodsituatie wordt meestal gezien als een zaak van de overheid. Men stelt dan soms geen prijs op de bemoeienis van NGO’s en internationale organisaties. Ik ben blij dat het NCCR de voordelen van een gezamenlijke aanpak vanaf het begin af aan heeft onderkend. Suriname is voor ons dan ook echt een voorbeeld van hoe een hechte samenwerking tussen leger, politie, brandweer, NGO’s, Rode Kruis en internationale organisaties kan leiden tot een effectieve en snelle respons bij noodsituatie.

En bij alles was sprake van een bijzonder open communicatie.’ Er werd gediscussieerd over de samenstelling van voedselpakketten, het aantal condooms in de uitrusting van de vrijwilligers, de samenstelling van de hulpteams. En bij alles werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de input van de NGO’s die het binnenland goed kennen en met de input van internationale experts die hun ervaring met het managen van noodsituaties met zich meebrachten.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

,26-05-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics