Nickerie.Net, zondag 28 mei 2006  


Parlementariërs vragen milieu-minister oplossing kafverbranding

door Beta Debidien, 27/05/2006

NIEUW-NICKERIE - De Front-parlementariërs Kries Matai en Carmelita Ferreira hebben minister Joyce Amarello-Williams van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), gevraagd spoedig een oplossing te brengen in het verbranden van kaf door padieverwerkers in woonwijken in Nickerie.

 “Het blijft maar liggen, hoewel vicepresident Ramdien Sardjoe enkele maanden geleden een onderzoek had ingesteld,” zegt Matai. “Ze gaan door met het verbranden van het kaf in de openlucht en dat brengt heel wat problemen met zich mee.”

 De bewindsvrouwe is gevraagd wat de regering denkt te doen om een structurele oplossing te brengen in het probleem.  Haar werd ook voorgehouden dat er genoeg oplossingsmodellen zijn, maar dat de overheid geen actie onderneemt.

 “Er is wel een tussentijdse oplossing en daarvoor heeft men een stuk  land nodig om het kaf te dumpen in afwachting van een structurele oplossing”, stelt Matai. Ook het probleem van afval plastic kwam aan de orde tijdens het kennismakingsbezoek van Ferreira aan districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar. Er zijn vragen gesteld over de milieuonvriendelijke petflessen die overal rondslingeren. Volgens Amarelllo-Williams worden er studies gemaakt om te bekijken hoe ook dit probleem landelijk opgelost kan worden. Vandaag zal de minister de probleemgevallen in de westelijke polders gaan bekijken.

 Op de afdeling van het ministerie in het district zijn de probleemgevallen de dienst rakende aan de minister voorgelegd. Ze heeft de medewerkers opgeroepen om mee te gaan met de gedachte van Technologische Ontwikkeling. Nagegaan zal worden hoe de afdeling in Nickerie te helpen in dat proces. Uit de stad zullen directieven gegeven worden om het werk voort te zetten.

Bron/Copyright:

,11/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics