Nickerie.Net, zondag 28 mei 2006  


Rode ibissen gouden kip voor Surinaams toerisme

door Vernon Texel, 27/05/2006

Paramaribo - Suriname herbergt een derde van de totale wereldpopulatie van rode ibissen. Betere bescherming van deze kustvogels is dan ook aangeraden. De Surinaamse kust is een belangrijke broed- en voedselgebied voor deze en andere trekvogels.

“De kust van Suriname is dus van grote internationale betekenis”, zegt Arie Spaans, ornitholoog en een autoriteit als het gaat om de Surinaamse vogelpopulatie. Hij stelt dat als er minder op de rode ibis wordt gejaagd, hij minder schuw zal worden. De gezamenlijke slaapplaatsen van deze vogels en sabaku’s in de parwabossen zouden kunnen uitgroeien tot belangrijke toeristische attracties.

In Trinidad komen jaarlijks ruim 16.000 toeristen om naar de vogels te kijken. Dit kan ook in Suriname het geval zijn, benadrukt Spaans. De vogelkenner overhandigde gisteren een informatiekit aan minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. Dit is het begin van de campagne Help de Rode Ibis en andere beschermde kustvogels, om vooral jagers voor te lichten. “Jagers weten drommels goed dat ze niet op de beschermde vogels mogen jagen. Maar ze weten niet dat die vogelrijkdom langs de kust zo bijzonder is. En ze weten ook niet dat ze met het schieten op deze vogel, de ‘kip’ met de gouden eieren slachten”, verduidelijkt Spaans.

Vogelliefhebbers komen namelijk vanuit de hele wereld om deze dieren te aanschouwen. Via stickers, flyers en posters gaan Natuurbeheer van LBB en Stinasu nu de strijd aan met de jagers, om hen ervan te weerhouden nog langer op de beschermde vogels te schieten. Langs de kust van Suriname verblijft ook meer dan de helft van alle snippen die langs de kust van Zuid-Amerika overwinteren. Dit terwijl Suriname slechts twee procent van de totale kust van het continent beslaat. Jong Tjien Fa die ingenomen is met het initiatief, vindt dat de regering het belang van natuurbehoud onderkent. Dat blijkt volgens hem uit het feit dat twee miljoen hectare van het Surinaams grondgebied al is uitgeroepen tot natuurreservaat.-.

Bron/Copyright:

,11/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics