Nickerie.Net, donderdag 01 juni 2006  


LVV schraagt voorjaarsinzaai

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West voert enkele grote projecten uit om de voorjaarsinzaai veilig te stellen in Nickerie. Bepaalde lozingen en irrigatieleidingen in de Europolders Zuid en Noord, alsook in de Groot-Henarpolder zullen worden opgeschoond en waar nodig uitgediept.

LVV streeft ook naar een hogere inzaai. Die is medio mei van start gegaan en zal in de loop van juni zijn piek bereiken. De inzaai verloopt redelijk, maar is in vergelijking met het vorige seizoen ietwat aan de lage kant. “Er heeft ook een verschuiving plaatsgevonden vanuit het beginstadium naar de oogst toe”, zegt Jagnandan Ganpat, coördinator van LVV Regio-West. Volgens Ganpat is er in de westelijke polders vertraging opgetreden in de inzaai. Dat heeft te maken met het pompgemaal dat gebouwd, maar nog steeds niet is opgeleverd in de Clarapolder. De rijstboeren in deze polder moeten nu langer wachten voordat de arealen over voldoende water beschikken.

Het gebied dat ingezaaid moet worden, beslaat een oppervlakte van ongeveer 3.500 ha. In de andere rijstpolders is de watervoorziening redelijk tot goed te noemen. Indien het waterpeil in de Nanni-zwamp hoger zou liggen, zou de watertoeloop ook sneller zijn in die polders. “Er is behoefte aan water in de zwamp om de rijstboeren in staat te stellen het gewas verder te verzorgen”, aldus Ganpat.-.

Bron/Copyright:

DWT

,31/05/2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics