Nickerie.Net, donderdag 01 juni 2006  


Nickerie bidt voor land en volk

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Bidden voor land en volk is wat de bestuursdienst morgen van plan is. Een integrale gebedsdienst in het bovengebouw van het commissariaat. Alle religieuze organisaties en gemeenten zullen, vertegenwoordigd door hun leiders, een uur lang bidden voor land en volk. “We gaan bidden, omdat wij dagelijks geconfronteerd worden met immoreel en onmaatschappelijk gedrag”, zegt districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar.

Drugs, criminaliteit, jeugdprostitutie, suďcide en pogingen daartoe zijn allemaal zaken die hem bezighouden. Ook de nood in het binnenland gebiedt tot deze daad. “Wij willen na de financiële en materiële steun ook onze morele en immateriële steun betuigen aan de slachtoffers van de ramp in het binnenland.” Er is een Almachtige die het besturen en beheren in handen heeft en daarom zal via het medium van de geestelijke leiders de Almachtige gevraagd worden om de grieven en noden van de gemeenschap aan te horen en hulp te bieden om duurzame ontwikkeling te realiseren.

De burgervader heeft de gemeenschap opgeroepen optimaal te participeren en het gebed tot een echt hoorbaar gebed te maken. Aan de bedrijfsdirecteuren en mensen die op kantoren werken is gevraagd ook mee te gaan, zodat zij samen sterker staan in het bidden. “Laten wij de getroffenen gedenken en voor hen bidden, maar bovenal voor onszelf, dat het ons in de toekomst heel goed mag gaan”, aldus Shankar.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,01/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics