Nickerie.Net, vrijdag 02 juni 2006


Exportvolume van rijst met 31 procent afgenomen

 

Paramaribo - Ondanks de stijging van de exportprijzen van rijst, is het exportvolume in het jaar 2005 afgenomen met 31%. Ongeveer 58% van de export ging naar Europa en 20% naar de Caricom. Dit staat in het jaarverslag 2005 van de Hakrinbank. De export naar Europa steeg licht van 19.494 tot 20.871 metr. ton. Daarentegen vertoonde de export naar Caricom een flinke daling van 23.272 tot 7.240 metr. ton.

 

Als gevolg van het lagere exportvolume daalde de totale exportwaarde met ruim 25%. De afname van het beplante rijstareaal was in het jaar 2005, 7%. Deze achteruitgang is vooral merkbaar bij de grootlandbouw. Het inzaaipercentage bij de grootlandbouw bedroeg slechts 37, terwijl dat bij de klein landbouw 77 was. De gemiddelde productie bleef nagenoeg op hetzelfde niveau. Als gevolg van de lagere inzaai is de padieproductie met 6% afgenomen tot 163.955 metr. ton.

 

Mede door de gestegen brandstofprijzen en kosten van inputs, is de rentabiliteit verder onder druk komen te staan. De overheid heeft in november 2005 de boeren een tijdelijke compensatiemaatregel in het vooruitzicht gesteld, inhoudende een restitutie van de verbruiksbelasting op door hen gebruikte dieselolie gedurende het najaarsseizoen 2005. De restitutie is vastgesteld op 125 liter per ha @ SRD 0.90 per liter.

 

In het verslagjaar is het Cariforum/ EU rijstprogramma, waarin Euro 9,2 miljoen is gereserveerd voor de sector upgrading, nog niet operationeel. De verwachting is dat het fonds in 2006 van start zal gaan. In mei 2005 is de Zaadwet inhoudende regels voor de productie, kwaliteit, certificering en verkoop van zaad aangenomen door DNA. In hetzelfde jaar heeft het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum, (ADRON), veelbelovende rijstlijnen en rassen ontwikkeld met een potentieel hogere productie.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

02-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics