Nickerie.Net, maandag 05 juni 2006  


EU alloceert 22 miljard euro voor ACP

BRUSSEL - Tijdens de eind vorige week gehouden jaarvergadering van de Europese Unie en de Afrikaanse-, Caribische- en Pacifische landen (EU-ACP) heeft de EU 22 miljard euro aan hulpfondsen toegezegd aan de ACP-landen. Het geld wordt uitgesmeerd over de periode 2008 tot en met 2013 en komt uit het 10de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De ministeriele vergadering werd op 1 en 2 juni gehouden in Port Moresby, Papua Nieuw Guinea. Daarbij kwamen ook vraagstukken als migratie en ontwikkeling, handel, klimaatsverandering en de onlangs goedgekeurde EU strategieŽn voor Afrika, het Caribische Gebied en de eilanden in de Stille Zuidzee. De ACP-EU Raad van Ministers is het hoogste besluitvormingsorgaan dat werd opgezet door het Cotonou-akkoord. Dit akkoord koppelt 77 landen uit Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Zuidzee aan de Europese Unie.

De ontmoeting in Papua Nieuw Guinea kwam op een nogal belangrijk moment, aangezien de EU tijdens deze vergadering zijn financieel pakket voor het 10de EDF presenteerde. De toezegging van 22 miljard euro betekent een toename van de fondsen met 35 procent in vergelijking met het 9de EDF. De Europese Commissie hoopt de ACP-EU ministerraad de voorstellen goedkeurt, waarna alle EU-lidlanden dit binnen de komende 18 maanden moeten ratificeren, voordat de fondsen kunnen worden vrijgegeven.

Naast de ontwikkelingsbegroting van het EDF genieten ACP-landen ook van een bedrag van 500 miljoen euro per jaar voor thematische programma's op het stuk van mensenrechten, NGO's, migratie, milieu en voedselzekerheid. Daarnaast wordt het makkelijker voor lidlanden om bij te dragen of projecten uit het 10de EDF. Voor de aanvang van de ministeriele vergadering zei EU-commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp, Louis Michel, dat met de voorgestelde bedragen de middelen worden aangereikt om de ontwikkelingsstrategieŽn voor de ACP-landen uit te kunnen voeren.

Het 10de EDF treedt in werking juist op het moment dat de EU en de ACP de laatste fase ingaan omtrent de onderhandelingen over de zogenaamde Economic Parntership Agreements (EPAs). Deze scheppen een basis om een koppeling te maken tussen handel en ontwikkeling. Volgens de Europese Commissie moeten ontwikkeling en handel ondersteunend zijn naar elkaar zodat economische groei gerealiseerd kan worden.

Suriname profiteert reeds van de huidige ontwikkelingsprojecten die gefinancierd worden uit het 9de en eerdere ontwikkelingsfondsen. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 43.5 miljoen euro voor diverse projecten.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,05/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics