Nickerie.Net, maandag 05 juni 2006  


‘Paramaribo, help verzuipend Coronie’

Eric Mahabier

TOTNESS - “Zoet en zout, alle smaken van het water kennen we hier al.” “Een eiland zijn we nu geworden, letterlijk en figuurlijk.” “We zijn omringd door zoet en zout water en Paramaribo doet bijna niets om een ramp hier te voorkomen.” “Het water is bezig Coronie van de Surinaamse kaart weg te wassen. We hopen wel dat ons niets overkomt, want naar de bergen klimmen, kan in het binnenland, maar wij hier in Coronie kunnen dat niet, omdat we geen bergen hebben.” “Paramaribo, help verzuipend Coronie!”

In het noorden van Coronie heeft de Atlantische Oceaan belangrijke delen van de waterkerende dam beschadigd. De met klei en pertonpalen opgeworpen dam blijkt niet bestand te zijn tegen de oprukkende zee.-. dWT foto/Eric Mahabier -In het noorden van Coronie heeft de Atlantische Oceaan belangrijke delen van de waterkerende dam beschadigd. De met klei en pertonpalen opgeworpen dam blijkt niet bestand te zijn tegen de oprukkende zee.-. dWT foto/Eric Mahabier -

Coronianen uiten tegenover de Ware Tijd hun misnoegen en bezorgdheid over een mogelijke waterramp in het kokosdistrict. Jolanda Verwey, Henk Promes, Ludwig Middellijn en Achmed Amatsalim eisen dat de overheid de waterkerende dammen herstelt. Ze zeggen niet verrast te willen worden zoals de binnenlandbewoners, die midden in hun slaap werden verrast door overstromingen. “De situatie is vrij ernstig”, zegt het NDP-assembleelid Remi Tarnadi. In het noorden wordt de waterkerende dam voortdurend bedreigd door de Atlantische Oceaan.

Novar en Totness zijn de meest bedreigde gebieden. In het zuiden en westen komt de bedreiging van de zwamp en in het oosten van de Coppenamerivier, die door ongecontroleerde zandafgravingen meer land verovert. Volgens Tarnadi moet de overheid vooruitlopend op de bouw van een zeedijk, alvast alle afvoerkanalen structureel en integraal opschonen en uitdiepen. Er vindt in het zuiden, oosten en westen een ophoping plaats van het zwampwater, dat door de dichtbegroeide lozingen geen vrije toegang meer heeft tot de zee. Hierdoor komt de zwampwaterkerende dam onder grote druk te staan; deze dam kan het elk moment begeven. In het noorden is duidelijk te zien hoe de zee de waterkerende dam al heeft beschadigd. Bij aanhoudende regens en een springvloed kan het noodlot toeslaan in Coronie. “Drin’ dresi wakti siki”, is het advies van Tarnadi en de Coronianen aan de overheid, wat zoveel betekent als ‘Voorkomen is beter dan genezen’.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,05/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics