Nickerie.Net, maandag 05 juni 2006  


Verdubbeling drugsdealers in het westen

Eric Mahabier

NIEUW-NICKERIE - Het aantal drugsdealers in het westen van Suriname stijgt gestaag. Er opereren nu 57 drugdealers in Coronie, Wageningen en Nickerie. In 2004 waren dat er nog 31. Elke dealer heeft een vaste klantenkring van 30 drugsgebruikers en een onbekend aantal ‘losse’ kopers. De jongste gebruiker is 12 jaar en de oudste 56. De situatie is zorgwekkend omdat vooral het drugsgebruik onder de schooljeugd schrikbarend toeneemt. Drugsgebruik gaat bij velen samen met alcoholgebruik. De alcohol moet hun drugsverslaving camoufleren. Charles Perk, coördinator van het Bureau Alcohol en Drugs (BAD) Regio West, geeft deze cijfers in een interview met de Ware Tijd.

 BAD heeft in de periode 2005-2006 informatie verzameld bij onder andere informanten, mensen in het drugscircuit, en de politie over het drugsgebruik in het westen. De toename van het aantal drugsdealers is volgens Perk een indicatie dat ook het aantal drugsgebruikers is toegenomen. De dealers handelen in marihuana, cocaïne en/of crack. In Nieuw-Nickerie zijn er ongeveer 16 drugsdealers, in de Oostelijke Polders 13, de Westelijke Polders 11, Coronie 8 en Wageningen 4.

Het BAD hanteert een marge van 5 waardoor het aantal op 57 komt. Van dit aantal verkopen 40 dealers het spul thuis, terwijl de overigen op straat verkopen en ook aan huis bezorgen. Jongeren worden overgehaald drugs te kopen, nadat ze die de eerste keer gratis hebben mogen roken. Zij die al gebruiker zijn, worden ingezet anderen tot drugsgebruik over te halen. Vervolgens worden de jongeren drugsverkopers voor de dealers met als ‘salaris’ drugs voor eigen gebruik of een wekelijks loon.

Vrouwen en meisjes die in de prostitutie zitten en meestal drugs gebruiken, worden ingezet om vooral aan jongeren het spul te verkopen. De jeugd in deze gebieden kent haar eigenwaarde niet, kan niet omgaan met problemen of tegenslagen, heeft een negatief zelfbeeld en gaat met de verkeerde ‘vrienden’ om. Zo komen ze terecht in het drugscircuit.

Het BAD, dat vanaf 2001 in Nickerie een afdeling heeft, probeert door voorlichting, trainingen en poliklinische begeleiding van de slachtoffers en hun gezinsleden, preventief op te treden in het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,05/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics