Nickerie.Net, woensdag 07 juni 2006  


Matai wil duidelijkheid grondbeschikkingen landbouwers

NIEUW-NICKERIE - Parlementariër Kries Matai (NF/VHP) wil van minister Michael Jong Tjien Fa van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) meer duidelijkheid over de grondhuurbeschikkingen van landbouwers in het district Nickerie.

Volgens Matai speelt deze zaak sedert het vorig jaar en zijn de beschikkingen nog steeds niet uitgereikt aan de belanghebbenden. De parlementariër wil ook weten hoeveel stukken nog op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) liggen en waarom ze niet doorgestuurd zijn naar RGB.

Hij beschikt over informatie dat het gaat om zo’n 734 stukken die uit Nickerie naar Paramaribo zijn verstuurd om verder afgehandeld te worden. Ook het assembleelid Soedeshchand Jairam (A1/PVF) heeft in een brief aan president Ronald Venetiaan zijn aandacht gevraagd voor de grondhuurbeschikkingen van de landbouwers. Jairam wees in zijn schrijven de president erop dat kort voor de verkiezingen de toenmalige minister van LVV de rijstboeren beloofd had binnen een maand de stukken in orde te zullen maken. “Dat bleek een verkiezingsstunt van de minister te zijn,” zegt Jairam.

Enkele weken terug heeft minister Jong Tjien Fa aangegeven dat op zijn ministerie 250 stukken van de boeren liggen terwijl zijn streven is om 150 beschikkingen per maand af te handelen. “Als het werkelijk zo is, zal de bewindsman binnen twee maanden de 250 beschikkingen afhandelen.” Matai vraagt zich af wat met de rest zal gebeuren. Hij zal de regering achterna zitten, zodat de grondhuurbeschikkingen van de rijstboeren snel afgehandeld kunnen worden.

De verschillende rijstboerenorganisaties in Nickerie hebben vaker ook aangegeven zich te zullen inzetten zodat de boeren hun beschikking in handen kunnen krijgen. “We zullen meer ademruimte en mogelijkheden hebben om leningen aan te gaan en minder afhankelijk worden van anderen om de inzaai te plegen,” zegt landbouwer Mukesh Bhawan.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,06/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics