Nickerie.Net, dinsdag 13 juni 2006


Gunstigere vooruitzichten voor stichting behoud bananensector

Nickerie - De bananenindustrie heeft in 2005 een bijzonder moeilijk jaar gehad, hetgeen te wijten is aan het handels bananenregiem van de Europese Unie ( EU). Dat staat in het jaarverslag van de Hakrinbank 2005. De import in Europa was volledig afhankelijk gesteld van licenties voor de gequoteerde import. Aangezien Surland destijds bananen verkocht aan Fyffes, werd Fyffes in het jaar 1999 aangemerkt als de importeur aan wie de licentierechten moest worden toegekend en niet het land Suriname.

Suriname was toen genoodzaakt de licentiemarkt op te gaan om te kunnen exporteren naar de EU- markt. Door de productiestijging in ACP- landen ontstond er een toenemende spanning tussen vraag en aanbod van licenties met als gevolg een enorme prijsstijging van licenties tot zelfs Euro 4 per doos. De stichting Behoud Bananensector heeft vanaf de start van de export in maart 2004 circa Euro 9 miljoen aan licenties betaald. Dit bedrag werd onttrokken aan de bruto inkomsten waardoor onder andere meststoffen en bestrijdingsmiddelen niet op tijd konden worden aangeschaft ten nadele van de productie en de productiviteit. Suriname en andere ACP -landen hebben zich ingezet om het regime gewijzigd te krijgen.

Dit is ten dele gelukt. Het quotum voor de ACP- landen werd verhoogd met 25.000 ton naar 775.000 ton, hetgeen beduidend lager ligt dan de geschatte import uit ACP- landen van 920.000 ton in 2006. Door het toestaan van het ‘first come first serve’ systeem en van 60% licentievrij importeren, zal het bedrag aan te betalen rechten in 2006 naar schatting Euro 3,4 miljoen bedragen. Bovendien is er uitzicht dat in 2007 en 2008 het relevante regime voor de Stichting Behoud Bananensector gunstiger wordt. In het jaar 2005 werd 39.494 ton aan bananen verscheept met een FOT ( Free On Truck) waarde van USD 28,8 miljoen. Het aantal arbeidsplaatsen in 2005 is toegenomen tot 1706 en er is nog meer vraag naar arbeiders.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

13-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics