Nickerie.Net, dinsdag 13 juni 2006


Minister Amafo op werkbezoek in Nickerie

Nickerie - Minister Alice Amafo van TCT heeft onlangs haar eerste werk - tevens kennismakingsbezoek gebracht aan het district Nickerie, nadat zij eerder Coronie had bezocht. Bij aankomst werd ze verwelkomd door burgervader drs. Bhagwatpersad Shankar. De dc die zeer ingenomen was met dit bezoek, informeerde de minister dat transport een voorname plaats inneemt in ons land alsook in Nickerie in het verdere ontwikkelingsproces.

Minister Alice Amafo in de werkkamer van DC B. Shankar

Het moment waarbij de minister de lint doorknipt bij de officiŽle opening van het nieuwe NVB kantoor op het marktcomplex te Nickerie.

De TCT bewindsvrouwe in gesprek met de heer A. Nicholson van Telesur Nickerie.

De Nickeriaanse burgervader legt de Minister het een en ander uit omtrent de back track route aan het Corantijnstrand, waar voorlopig nog gedoog beleid wordt gevoerd.

Hij benadrukte dat goed transport kan leiden tot een grote mate van bewegingsvrijheid en ook de mobiliteit vergroot. Dit is zeker van belang om te zorgen voor de opbouw van het land en zo meer woongebieden te omsluiten. De dc wees de minister ook erop dat er binnen het decentralisatieproces enorm veel aandacht wordt besteed om toerisme te stimuleren en te bevorderen.

Derhalve vroeg hij haar invloed aan te wenden, zodat de regering meer vrijheid mogelijk maakt om projecten die in de pipeline zitten, in versneld tempo te mogen implementeren en te realiseren. Minister Amafo zei dat ze het nodig vindt om zich persoonlijk in de districten te oriŽnteren, om zelf te kijken hoe invulling kan worden gegeven aan zaken binnen haar beleid.

Ze zei vaker klachten vanuit Nickerie te hebben ontvangen omtrent het openbaar vervoer, wat een van haar grote zorgpunten is. Zij maakte duidelijk dat haar bezoek ook tegelijkertijd gezien mag worden als een kick off voor de herregistratie van de bussen. Na dit proces zal een degelijke evaluatie gemaakt worden van de situatie, waarna bekeken zal worden hoe op een verantwoorde manier verder te gaan om dit probleem op te lossen.

De TCT- bewindsvrouwe bezocht vervolgens ook Hotel Residence Inn, het SLM boekingskantoor, Telesur afdeling Nickerie en de back track route waar ze erg versteld van stond hoe dat dagelijks plaatsvindt. Zij had ook de eer om de nieuwe kantoorruimte van het Nationaal Vervoer Bedrijf op het marktcomplex feestelijk in gebruik te mogen nemen.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

13-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics