Nickerie.Net, dinsdag 13 juni 2006  


Controleorgaan gebruik bestrijdingsmiddelen actief

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De Pesticiden Controle Unit (PCU) is nu officieel ingesteld. Zij moet toezien op de naleving van de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet. In de unit zitten politie en vertegenwoordigers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De PCU is een werkarm van de Taakgroep Pesticiden Nickerie (TPN).

“Het ligt in de bedoeling om de opslag, verkoop en het gebruik van pesticiden in Nickerie op een heel verantwoordelijke manier te doen plaatsvinden”, zegt TPN-lid Alice Sauers-Muller. De installatie van dit orgaan markeert een mijlpaal. Toch is het werk van de TPN met de komst van de werkarm niet opgeheven. Zij zal de PCU blijven steunen in haar werk. Daarnaast zal de taakgroep ook coördinerend en als voorlichter optreden, vertelt Sauers. Volgens hoofdinspecteur Elfried Metroos let de politie met zijn algemene opsporingsbevoegdheid in dat kader ook op de naleving van de wettelijke voorschriften.

De nieuwe wet Bestrijdingsmiddelen streeft een grotere zorgvuldigheid na. “Het BOG zal primair belast worden met de controle op deze zaak, maar de politie zal uiteraard ook zelf handelen als zij stuit op een overtreding”, zegt Metroos.

Bij de installatie drukte districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar de leden van de PCU op het hart, om zaken die geleerd zijn tijdens de tweedaagse training, naar letter en geest toe te passen en niet te schromen om op te treden waar dat nodig is. Hij hoopt dat de PCU haar werk onbelemmerd en met acceptatie en respect mag doen en niemand daarbij om persoonlijke redenen ontevreden wordt. Het gebruik van pesticiden moet op een verantwoordelijke en veilige manier plaatsvinden, mede door ondersteuning van dit orgaan.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,13/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics