Nickerie.Net, dinsdag 13 juni 2006  


1200 hectare ingezaaide padie bedreigd

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Meer dan 1200 hectare ingezaaide padie in de arealen Uitbreiding Groot Henarpolder I en II te Groot Henar in Nickerie, dreigt als gevolg van wateroverlast verloren te gaan. Door aanhoudende regen van de afgelopen dagen liggen de achtergelegen landbouwarealen blank. Het water kan niet makkelijk wegtrekken, omdat de hoofdlozingen in beide landbouwgebieden dichtgegroeid zijn.

Landbouwers proberen het drijfgras in hethoofdafvoerkanaal te verwijderen. Dit gras is de grootste boosdoener van de verstoppingen van de hoofdlozingen in de polders die bekend staan onder de namen Groot Henar I en II.Landbouwers proberen het drijfgras in hethoofdafvoerkanaal te verwijderen. Dit gras is de grootste boosdoener van de verstoppingen van de hoofdlozingen in de polders die bekend staan onder de namen Groot Henar I en II.

 “Bij de aanvang van dit hoofdseizoen heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verzuimd deze werken aan te pakken”, zegt Mukesh Mohan, belanghebbende in dat gebied. Hij heeft vijftig hectare ingezaaid areaal, dat al langer dan tien dagen onder water ligt. “Indien het water niet gauw zakt, zal een investering van ongeveer 30.000 Surinaamse dollar verloren gaan”, vreest Mohan.

Op Uitbreiding Groot Henarpolder I is in totaal iets meer 400 hectare ingezaaid areaal in gevaar. Op Groot Henarpolder II ligt ongeveer 700 hectare blank. “Bij mij op Groot Henarpolder II is het probleem nog erger, omdat in dat gebied ook de betegelde binnenwegen onder water liggen. Je weet niet eens waar de weg is”, vertelt een andere boer.

De boeren begrijpen niet dat twee kilometers voor hun arealen, de hoofdlozing helemaal leegloopt en hun rijstvelden dagen te maken hebben met overtollig water. Zij weten dat LVV een aantal werkzaamheden heeft uitgevoerd, maar vragen zich af waarom dat niet is gebeurd in hun polders. Toen hulp van de overheid wegbleef en de tijd begon te dringen, hebben de rijstboeren zelf naar een oplossing gezocht. In afwachting van een structurele oplossing, is met behulp van de landbouwmachines geprobeerd om het drijfgras op bepaalde plaatsen in de afvoerkanalen te verwijderen. Het water kan dan daardoor alvast wegtrekken.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV, Regio West, heeft intussen de watertoevoer naar betreffende gebieden afgesloten. “We zullen alles in het werk stellen om deze boeren op geen enkele wijze schade te laten ondervinden van wateroverlast”, benadrukt hij.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,13/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics