Nickerie.Net, woensdag 14 juni 2006  


Jairam wil compensatie voor rijstboeren

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Compensatie voor de schade geleden door wateroverlast, is wat parlementariër Soedeshchand Jairam (PVF) voor de rijstboeren vraagt aan vice-president Ramdien Sardjoe. Meer dan 1.200 hectare rijstareaal lag ongeveer twee weken onder water door verstopping van de hoofdlozingen in de Uitbreiding Groot Henarpolder I en II. In een brief aan de vicepresident wordt erop gewezen dat de rijstboeren die hebben ingezaaid voor de najaarsoogst 2006, met een enorme wateroverlast kampen.

De oorzaak: achterstallig onderhoud van de afvoerleidingen. De schade per landbouwer die al heeft ingezaaid, wordt geschat op 7.000 Surinaamse dollar. Zij die slechts de grond hebben bewerkt, kunnen door de hoge waterstand niet inzaaien. Deze boeren lijden een schade tussen de drie- en vijfduizend Surinaamse dollar. Jairam herinnert de vice-president eraan dat dezelfde boeren in 1994 door een overstroming in dat gebied enorme schade hadden geleden en de toegezegde schadeloosstelling van overheidswege nog steeds niet hebben ontvangen.

De boeren hebben in het afgelopen weekeind heel wat werk verzet aan de loosleidingen, waardoor het water behoorlijk is gedaald. Om het probleem structureel op te lossen heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gisteren een graafmachine en een dragline gedirigeerd naar het getroffen gebied.

Rijstboeren zijn verheugd over deze spoedoplossing van de overheid. "We hebben geluk dat de schade beperkt is gebleven, omdat het water net op tijd is gezakt in de rijstvelden", zegt landbouwer Dev Ramdas. Of er inderdaad sprake is van schade, kon Ramdas niet met zekerheid zeggen, maar hij vindt dat de overheid wel een onderzoek moet laten instellen. Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV, die zich in het gebied is gaan oriënteren, zegt dat er niets aan de hand is. “De zaak is onder controle.”-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,14/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics