Nickerie.Net, vrijdag 16 juni 2006  


LVV legt rijstarealen Groot Henar droog

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De wateroverlast van de Uitbreiding Groot Henarpolder I en II in het district Nickerie is aangepakt. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft twee machines ingezet om de verstopte hoofdlozingen in beide polders op te schonen. Ook de bermen aan weerszijden van de loospijpen worden opgeschoond. Er is ook besloten om de bijbehorende werken en het naonderhoud van de loospijpen voor een periode van een jaar in periodieken van een kwartaal te verrichten.

Volgens Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV Regio West, dienen ook de boeren daar hun arealen optimaal benutten en op geen enkele wijze mogen hun investeringen verloren gaan. “We zijn blij dat de overheid gelijk actie heeft ondernomen waardoor ook de schade tot een minimum kon worden beperkt,” zegt rijstboer Mukesh Mohan. Zijn vijftig hectare ingezaaid areaal lag langer dan tien dagen onder water, omdat door de verstoppingen het water niet kon wegtrekken.

Door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen, dreigde meer dan 1200 hectare ingezaaide padie in de arealen in de Uitbreiding Groot Henarpolder I en II, verloren te gaan. De snelle aanpak van LVV heeft ervoor gezorgd dat het water intussen fors is gedaald in dat gebied, waardoor de hoofdaanvoer wederom opengesteld wordt. Ook problemen van de andere landbouwgebieden zijn aangepakt. De hoofdlozingen in de Europolder Noord en Zuid, zijn opgeschoond en waar nodig uitgediept. In de Nannipolder heeft het ministerie enkele kleine werken uitgevoerd, zodat ook die rijstboeren daar probleemloos kunnen inzaaien.-.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.net

,16/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics