Nickerie.Net, dinsdag 20 juni 2006


Kries Matai: ‘De waarheid moet gezegd worden’

Nickerie - ‘Ik heb indertijd een interview afgegeven over dat akkoord met Brazilië voor wat rijstexport betreft, waarbij ik gezegd heb dat de mensen van de oppositie, met namen Doekhi en Jairam, geen enkele bijdrage hebben geleverd om dat goedgekeurd te krijgen in de Assemblee en dat is de heren in het verkeerde keelgat geschoten,’ zegt Parlementariër Kries Matai.’ Hij reageert op een artikel als zouden enkele volksvertegenwoordigers in Nickerie met elkaar overhoop zijn. Het zou gaan om de leden Soedeschand Jairam, Kries Matai en Rashied Doekhie.

Foto: Kries Matai

‘Zij zijn de helden van de landbouwers van Nickerie en wanneer zoiets behandeld wordt in het Parlement, zijn ze nergens te vinden,’ legt Matai uit. ‘Ten eerste verlenen de twee heren geen quorum om de kwestie van de rijstboeren in de huishoudelijke vergadering behandeld te krijgen en wanneer het weer op de agenda wordt geplaatst, dan schitteren ze van afwezigheid. Als de landbouwers van Nickerie op de hoogte gebracht worden van het gedrag van beide heren, dan worden ze boos. Wanneer Doekhie met de waarheid wordt geconfronteerd, vindt hij altijd dat hij wordt beledigd, beschuldigd en dat er leugens worden verteld. Ik kan hem ook van zoveel dingen beschuldigen, maar wil mijn niveau niet tot zijn riool niveau verlagen; dus dan doe ik het niet. We liggen niet overhoop met elkaar, maar ik vind dat de waarheid gezegd moet worden en ik zal altijd de waarheid blijven zeggen. Het volk moet weten waarmee ze bezig zijn. Als het volk ze daar in de Assemblee geplaatst heeft om hun belangen te behartigen, dan moet Rashied Doekhie niet komen uitleggen dat hij naar Brazilië was om onderhandelingen te voeren over rijstexport, terwijl die overeenkomst nog niet ondertekend is. In welke hoedanigheid is hij daar besprekingen gaan voeren? aldus Kries Matai. In een artikel in een lokale krant geeft George Pahlad, voorzitter van de Vereniging van Rijstboeren, (VRE), aan dat hij zich verschrikkelijk ergert aan het gedrag van de parlementariërs en zich afvraagt of zij daarvoor door het volk zijn gekozen. Hij vindt dat de parlementariërs liever moeten werken aan de bekrachtiging van de export van 10.000 ton cargo.

‘Wanneer Pahlad zegt dat de zaak bekrachtigd moet worden door de Assemblee, dan moet hij weten dat de Assemblee de regering al toestemming heeft gegeven om de overeenkomst met Brazilië aan te gaan. Dat de zaak niet is afgehandeld in de Assemblee, is niet juist. Vervolgens moet Pahlad ook weten dat de zaak niet door de Assemblee kan worden bekrachtigd. Pahlad snapt waarschijnlijk niet wat de werkwijze van de regering is,’ zegt Matai. Het is volgens hem ook niet waar dat dit concept jarenlang bij de Assemblee ligt, maar op 8 mei 2006 naar de Assemblee gestuurd is. Het concept is opgemaakt op 21 april 2005, daarna is het in de Staatsraad behandeld en op 8 mei naar de Assemblee gestuurd. Volgens Matai moet de juiste informatie aan het volk gegeven worden, om te voorkomen dat men overspoeld wordt met onjuiste beelden van wat er zich in dit land afspeelt. Rashied Doekhie kon wegens uitstedigheid niet bereikt worden voor commentaar.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

19-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics