Nickerie.Net, dinsdag 20 juni 2006


Nickeriaanse vrouwen organiseren vaderdag

Nickerie - Na Moederdag was het de beurt aan de vaders om verwend te worden. Deze dag hebben de vaders zeker te danken aan het feit dat de toenmalige Amerikaanse President Calvin Coolidge in 1924 het idee ondersteunde voor zo een dag, totdat President Lyndon Johnson in 1966 had verkondigd om Vaderdag voortaan te vieren op de derde zondag van de maand juni.

Een deel van de vaders die door Stichting Sari zijn verwend.

Vandaag de dag wordt dit over heel de wereld gevierd. Behalve commercie, is Vaderdag niet alleen een dag geworden om vaders te eren voor hun bijdrage in het gezin, maar ook hen te eren die zich als een vaderfiguur opstellen.

Foto:1 Vader Jimmy neemt een bloemstuk en een presentje in ontvangst uit handen van Stichting Sari voorzitter Mevr.K.Bajnath.

De Nickeriaanse vrouwenvereniging Stichting Sari heeft het initiatief genomen om een aantal vaders van Nickerie bij elkaar te trommelen en hen een leuke dag te bezorgen tijdens de tweedaagse Vaderdag braderie. De uitgenodigde vaders mochten bloemstukken en cadeautjes in ontvangst nemen en genieten van de activiteiten. De foto's geven een beeld van de Vaderdagsfeer.

Foto:2 Mevrouw Badloe bezig met het uitdelen van de kadootjes aan de uitgenodigde vaders van Nickerie, die het zeer op prijs hebben gesteld.

 

 

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

19-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics