Nickerie.Net, dinsdag 20 juni 2006


OW- Nickerie komt ook in voor LVV regio west

Nickerie - Voor het aanpakken van de wateroverlast van de Uitbreiding Groot Henarpolder 1 en 2 heeft OW, Sectie Nickerie, reeds twee hydraulische graafmachines en een dragline ingezet in die gebieden. Dit is gebeurd op verzoek van de SPBA voorman H. Oemraw en de heer Jagnanan Ganpat van het ministerie van LVV. Alle hoofdloos - en irrigatieleidingen in de Groot Henar en Uitbreiding Groot Henarpolder 1 en 2 vallen onder beheer van LVV.

Van de zijde van OW -Nickerie is ook medegedeeld dat een gedeelte van de hoofdirrigatieleidingen reeds was opgeschoond in de periode januari mei 2006. Het gaat om een afstand van 36.4 kilometers die onder beheer is van het ministerie van Openbare Werken. Het tijdig en kordaat inzetten van de machines heeft erin geresulteerd dat het waterpeil gedaald is en de rijstboeren verder kunnen gaan met werkzaamheden w.o. het continueren van de inzaai. Ook is OW - Sektie Nickerie bezig om voorbereidingen te treffen voor het vervangen van de deuren van de Nanni-sluis. Met het plaatsen van nieuwe stalen deuren, zal ook de Nannipolder binnen niet al te lange tijd gevrijwaard worden van wateroverlast.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

19-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics