Nickerie.Net, maandag 19 juni 2006  


Grote jeugdhappening georganiseerd ivm Pinksteren in Nickerie

Richenel Small

Nieuw Nickerie   Meer dan zevenhonderd jongeren namen zondag deel aan de pinkster jeugdhappening van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS). Het thema van deze christelijke bijeenkomst was "Stel je leven onder leiding van van de Heilige Geest". Vanuit verschillende delen van Suriname togen jongeren naar Wageningen om getuige te zijn van de happening, die op initiatief van de stichting Jeugdcentrum van EBGS is georganiseerd.

Foto 01: Jeugdpredikant Michael Persaud hield een luchtige preek tijdens de Pinkster jeugdhappening van de EBGS op Wageningen.
Foto 02 : Een beeld van de grote schare jeugdigen met hun begeleiders tijdens de pinkster fellowship, die gehouden is op zondag te Wageningen.
Foto 03 : Na de kerkdienst in verband met een Pinkster Jeugdhappening op Wageningen mochten de jongeren meedoen aan verschillende spelletjes, waarvoor er grote belangstelling bestond.

Er werd een dienst gehouden onder leiding van Michael Persaud, die de nieuwe jeugdpredikant van de EBGS is. Hij wees de jongeren onder andere op hun verantwoordelijkheden en het belang van het leiden van een leven met Jezus Christus als hun leidsman. "Hartverwarmend en "Boven verwachting" was de mening van twee jongeren waarmee TIMES sprak over de wijze waarop zij de dag hebben ervaren. Hiermee is geheel tegemoet gekomen aan het hoofddoel van de bijeenkomst, namelijk het versterken van de onderlinge band en eensgezindheid tussen jongeren van de EBGS.

Vrijwel alle leidinggevenden belast met jeugdwerk van de EBGS waren op Wageningen, waaronder Milton Top, die in het Provinciaal Bestuur van de EBGS belast is met Jeugdwerk. De jongeren kregen na de dienst de gelegenheid zich te uiten tijdens een talentenshow, hetgeen zeer in de smaak viel bij de goed opgekomen jeugd. Hierna werden er verschillende spelletjes gespeeld, waaraan jongeren van alle leeftijden konden meedoen. Rond vier uur 's middags moesten de activiteiten worden afgesloten, vanwege het feit dat de participanten huiswaarts moesten keren.

 

 

 

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.net

,19/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics