Nickerie.Net, maandag 19 juni 2006  


Naresh Kalpoe: deal kafenergieplant bedenkelijk

NIEUW NICKERIE – “Investeringskosten van voor een kaf-energieplant mogen niet hoger zijn dan 250.000 tot 300.000 USD. Is dit bedrag hoger dan stinkt er wat.” Dat is de eerste reactie van Naresh Kalpoe op de deal die de Energiebedrijven Suriname wil opzetten met SweS Agro NV i.o.  en van vdPas Waste & Energy B.V.

Donderdag werd op uitnodiging van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) in Nickerie een presentatie gehouden waarbij nadere informatie is verstrekt. Het jarenlang verbranden van kaf in de openlucht door de rijstverwerkers in Nickerie heeft in de afgelopen periode zowel letterlijk als figuurlijk veel stof doen opwaaien. Bewoners in de omgeving van rijstpelmolens hebben vaker hun stem laten horen over deze vorm van luchtverontreiniging. Vandaar dat SweS Agro, een Surinaams bedrijf , samen met de Nederlandse vd Pas Waste & Energy, en Etag production uit Duitsland zich bereid tonen Suriname dit probleem te helpen oplossen middels het opzetten van de kafenergieplant.

 Zij zullen de vrijgekomen energie verder verkopen aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Kalpoe vraagt zich af of er wel degelijk onderzoek gedaan is. “Als de Surinaamse rijstproductie achteruit is gegaan; is er dan nog genoeg kaf beschikbaar voor de toekomst ?”, vraagt hij zich af. Hij struikelt over over het feit dat hij de eerste is die met oplossingsmogelijkheden kwam aandragen, maar dat hij nooit is uitgenodigd om zijn voorstellen toe te lichten. Twee tot drie maanden gelden sprak hij nog met de districtscommissaris van Nickerie en heeft daarna niets meer gehoord.

Passages uit de mail, die de heer Kalpoe eerder dit jaar naar de DC had gestuurd.

 

Friday, March 24, 2006 11:21 AM
 

Geachte heer Shankar,

Het was mij een genoegen met U vandaag telefonisch van gedachten gewisseld te hebben m.b.t. het Kafverbrandings problematiek.

"Voor uw informatie iets over mijn achtergrond ........"

"Enkele jaren geleden heb ik de oplossing aangedragen maar door politieke onwil heeft dit niet kunnen plaats vinden doordat de toenmalige DC niet daadkrachtig genoeg was.

Ik heb u via de media geruime tijd gevolg en ben tot de conclusie gekomen dat u zich voor het algemeen belang van Nickerie wilt inzetten en al doet."

"..... indien u daadwerkelijk het kafverbranden wilt oplossen dan ben ik bereid U hierin voor de volle 200% te ondersteunen.

Er kan een elektrische centrale gebouwd worden van 5 MWe waarbij het Nickeriaanse bedrijfsleven een groot aandeel zal moeten hebben

Binnen 6 maanden kan het project gerealiseerd zijn. De kosten voor aanschaf zullen ongeveer 500,000 USD bedragen.

Graag verneem ik van u op korte termijn wat we voor uw district kunnen betekenen.

In afwachting van uw bericht, verblijf ik.

Met vriendelijke groeten,

Naresh Kalpoe

De investering van 12 miljoen euro vindt Kalpoe extreem hoog. Vuistregel voor een conventionele plant is volgens de deskundige 1 miljoen per MegaWatt en hij vraagt zich af of er niet iet behoorlijk mis gaat. Hij betwijfelt ook als het Nederlands/Duits bedrijf in staat is een dergelijke plant op te zetten. Op de presentatie van de vorige week gaven de inleiders toe dat zij voor het eerst een dergelijk project zullen opzetten, maar dat door hen ontwikkelde know-how wel gebruikt zal worden in de op te zetten plant.

Volgens Kalpoe zijn Indiase en Chinese bedrijven de enige die veel know-how en ervaring hebben op het gebied van rijstkafvergassing. Hij merkt nog op dat in verband met een hoge mate van silica, westerse instellingen hieraan verder geen aandacht hebben aanbesteed en bovendien op de wereldranglijst van rijstproducerende landen China en India bovenaan  staan. Een degelijke systeem om zaken aan te pakken ligt volgens Kalpoe reeds klaar en hij past dit al sinds een jaar toe in Azie. Samen met een Aziatische professor is het systeem op zijn universiteit ontwikkeld. Tevens is er dit jaar een nieuwste techniek ontwikkeld waardoor je het kaf kunt gebruiken als toevoeging om natuurlijke kunstmest te maken. Hierdoor kun zou men het ureumgebruik met meer dan 50% kunnen reduceren.

Bron/Copyright:

Suriname Times / Nickerie.net

,19/06/2006

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics