Nickerie.Net, woensdag 21 juni 2006


Rijstarealen Henar 1 en 2 gevrijwaard voor verdere calamiteiten

Nickerie - Het ministerie van LVV, afdeling Nickerie, heeft samen met andere organen ervoor zorggedragen dat de rijstarealen in de Groot Henarpolder 1 en 2 gevrijwaard zijn van verdere calamiteiten. Jagnanan Ganpat, coördinator van LVV- Regio West, deelde DBS mede dat LVV steeds is beschuldigd, maar dat zijn ministerie zich kosten noch moeite heeft bespaard om kordaat op te treden ter voorkoming van verdere calamiteiten.

 De coördinator van LVV -Regio West, Jagnanan Ganpat, geeft aan de hand van de kaart uitleg aan het DNA lid H. Ramdien waar de gevarenzone was en welke maatregelen zoal zijn getroffen.

Foto: De coördinator van LVV -Regio West, Jagnanan Ganpat, geeft aan de hand van de kaart uitleg aan het DNA lid H. Ramdien waar de gevarenzone was en welke maatregelen zoal zijn getroffen.

Ganpat weerspreekt het bericht als zou 1200 ha last hebben van wateroverlast. Ook heeft de LVV -coördinator aangegeven dat zij formeel geen enkele melding hebben binnen gehad dat er schade is geleden zoals er wordt rondgebazuind. Integendeel zegt Ganpat dat zij steeds boeren op hun dak krijgen die vragen wanneer zij over water kunnen beschikken om hun activiteiten voort te zetten. Naar zeggen van Ganpat verkeerde slechts 200 ha, dat reeds is ingezaaid, zich in de gevaren zone en geen 1200 ha. Het gaat meer om de achterliggende gebieden waar bijna niet is ingezaaid.

Een gebied van 664 ha is reeds ingezaaid. Met de schaarse middelen waarover LVV beschikt, probeert hij de boeren tegemoet te komen. De dreiging die er was, is intussen gekeerd. De technische aanpak door LVV t.a.v. watermanagement is o.a. de sleutel geweest om redding in het gebied te brengen. Zo heeft LVV weer de IKUGH (Inlaat Klein Henar en Uitbreiding Groothenar) -sluispoorten opengesteld om de arealen te voorzien van water. Deze waren voor een week gesloten gehouden. Het DNA -lid H. Ramdien liet zich ook grondig ten kantore van LVV informeren over deze problematiek. Zij is een van de weinige DNA- leden die zich persoonlijk heeft begeven naar het LVV- kantoor. Ramdien zei dat het nog enorm schort aan eigen inzet bij de boeren om zelf de voor hen liggende loosleidingen te helpen onderhouden. Ook is zij van mening dat men zich beter moet laten informeren voor dat men zaken via de media lanceert.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname / Nickerie.Net

20-06-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics